zondag 27 december 2009

InfrastructuurBorgerhout was tot eind 19de eeuw een straatdorp aan de Ayendijk (huidige Turnhoutsebaan) met een aantal straten en landwegen die daar op uitgaven. Voorts bestond het uit weiden voor veeteelt, akkers en heide.

In het derde kwart van de 19de eeuw ondergaat Borgerhout door grote infrastructuurwerken een ware gedaanteverwisseling. Begin jaren 1870 wordt het grondgebied bijvoorbeeld van noord naar zuid bruusk in twee verdeeld door de spoorwegverbinding met Nederland. Deze ringspoorweg kreeg zijn huidige uitzicht door de ophoging van 1895. De ophogingswerken en de bouw van de viaducten worden toegeschreven aan ir. C. Van Bogaert i.s.m. J. Van Asperen.

De spoorwegberm is aan de westzijde opgetrokken uit baksteen met in het zuidgedeelte gedichte segmentboogdoorgangen en in het noordgedeelte een schuine bakstenen helling gemarkeerd door natuurstenen geometrische banden. Bovenaan wordt de berm afgesloten door een ijzeren leuning.

Er zijn een vijftal onderdoorgangen nl. een bakstenen brug bestaande uit brede segmentbogen aan Luitenant Naeyaertplein, en verder bruggen van gietijzer en beton aan Jan de Laetstraat (zie foto), de Turnhoutsebaan en de Stenenbrug.

(Informatie uit de erfgoedbijbel. Foto's van de donkere poort en van de leuning uit de digitale collectie van Hendrik Roelandt.)

Geen opmerkingen: