woensdag 16 april 2014

Jin de sjakosj
De scouts van den 30ste Prins Boudewijn, den 18de Corneel Mayné, de 5-19 Sint Lutgardis – Maria Mediatrix, de 40ste Antwerpen-Noord, allen uit Borgerhout, en de 4de Sint Jan Berchmans uit Antwerpen hebben de handen in elkaar geslagen. Onder de naam 83ste Sint Priscilla organiseren zij gezamenlijk de tak voor de 17-18 jarigen. In scoutsjargon de Jins genaamd. Jin staat voor Jij en Ik een Noodzaak (onthouden, dit kan altijd van pas komen in een kwis!).

Jins: het is een leeftijd waarin jongeren klaar staan om het grote leven in te duiken. De middelbare studies worden afgerond. Tijd om keuzes te maken: werk of studies? Tijd om vragen te stellen: wat is mijn plaats in de samenleving? Hoe kijk ik tegen het leven aan? Het is het laatste jaar als lid. Voor wie over zal stappen naar de leidingsploeg is het tevens een voorbereidingsjaar. 

De Jinsploeg heeft dit jaar als thema “Jin de sjakosj” gekozen. Het drukt een gevoel van verbondenheid uit en is uiteraard ook een leuke woordspeling. 

Noot (enkel voor onze hoofdredacteur, afkomstig uit het verre Nederland): In de sjakosj = in de sacoche (Frans) = in de handtas = het is in orde. Heb je hem, baas? Guitig volkje, die Vlamingen, niet?

dinsdag 15 april 2014

Chocolate MassMailtje van het MAS:

We werken in het MAS aan de voorbereiding van een tentoonstelling over 'voeding en de stad'.  We willen in beeld brengen hoe de stad Antwerpen sinds de 16de eeuw en tot vandaag werd gevormd door de toevoer, verkoop, bereiding en consumptie van voedsel.
We zouden daarbij erg graag objecten tonen van de Antwerpse chocoladenijverheid, bijvoorbeeld van Meurisse of Martougin, maar die zijn in museum- en archiefcollecties weinig te vinden. 
Door overnames en fusies hebben de bedrijven hun archieven precies ook nergens gedeponeerd.

Intussen zie ik op jullie blog interessant beeldmateriaal in verband met Martougin. Kunnen jullie mij misschien doorverwijzen naar de eigenaar van het beeldmateriaal? Misschien kan hij of zij ons wel helpen bij het in beeld brengen van de Antwerpse chocoladenijverheid.

De Martougin-plaatjes op deze blog komen van overal en nog ergens, het is niet zo dat er één eigenaar is. Maar misschien zijn er lezers die interessant materiaal hebben liggen, en die dat willen delen met het MAS.

Stuur gewoon een mail naar dit adres, en dan stuur ik het wel door.

Het verborgen lichtOp het kruispunt van de Cruyslei, Gitschotellei en Vosstraat wordt hard gewerkt. De hele zwik wordt heraangelegd en er worden verkeerslichten geplaatst. Dat is voor de veiligheid van de burger en daar hebben wij uiteraard niets op tegen. De bomen die daarbij omgelegd werden zijn al vervangen nog voor de werken helemaal voltooid zijn. "In your face, Wilfried" moet districtsvoorzitster Marij Preneels gedacht hebben: “Gij gaat niet groener zijn dan Groen.”

Toch een opmerking. Als je van de Cruyslei komt gereden, richting Vosplein, staan de verkeerslichten verborgen achter de verkeersplaat ‘zone 30’ en de paal van de tramleiding. Autobestuurders die daar niet bekend zijn, riskeren de lichten laattijdig op te merken. Een suggestie aan districtsschepen voor openbare werken Roger Koremans, als hij even niet belaagd wordt door districtsraadslid Thomas Heiremans: verplaatst alvast die plaat van ‘zone 30’, nu de werken nog volop bezig zijn.

Titel = spiritueel boek van Edith Mikeleitis

Zangminnaars
Dit zijn 2 foto's van een soort lokaal zangfeest: de Vlaamse Zangminnaars in Cinema Roma in 1948. Toen was vlaams-nationalisme nog populair. Waarschijnlijk was Willem de Meyer present.

(c) collectie Elisabeth Schepers — via de facebookpagina van De Roma Vzw.

maandag 14 april 2014

Als de vos de passie preekt…


Ringland is een concept dat uit de koker van studiebureau Stramien komt gerold. In telegramstijl komt het hier op neer. De Ring wordt overkapt, er komen telkens 2 tunnels in elke rijrichting: een voor het plaatselijk en een voor het doorgaand verkeer met uiteraard mogelijkheid om van de ene naar de andere verkeersstroom te gaan. De Singel blijft belangrijk voor lokaal verkeer en verhuist naar het midden van de overkapte Ring. Doordat lokale en doorgaande verkeersstromen gescheiden worden verloopt de mobiliteit beter. De leefbaarheid verhoogt want het fijn stof wordt opgevangen en er is minder geluidsoverlast. Ook de stadsontwikkeling wint erbij want er komt extra ruimte bij voor groen en stedelijke projecten. En last but not least: het kostenplaatsje bedraagt maar half zoveel als de Oosterweelverbinding (= het BAM tracé). De overkapping kan op eenzelfde termijn gerealiseerd worden als die Oosterweelverbinding .

En kijk, daar is de BAM (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel) weer. Lange tijd niets meer van gehoord. En nu staan ze er weer en voeren al onmiddellijk een charmeoffensief. “Wij staan positief tegenover Ringland” laten BAM-bazen Rudi Thomaes en Jan Van Rensbergen in GvA optekenen.  ‘Als de vos de passie preekt, boer, let op uw ganzen’, zegt een spreekwoord. En inderdaad, ook hier loont het de moeite om de klein lettertjes te lezen. BAM beschouwt Ringland als bijkomend en zeker niet als een alternatief. Ze hebben bovendien de financiële implicaties niet nader bekeken. Om het met de woorden van Lex Moolenaar (GvA) te zeggen: “BAM lijkt met haar positieve houding tegenover Ringland een wig te willen drijven tussen de burgerbewegingen.” Een reactie van Ringland liet niet lang op zich wachten: “Bewijst dan maar dat het BAM tracé en de overkapping van de Ring compatibel zijn.” Wordt vast en zeker vervolgd.

Wie Ringland een goed idee vindt wordt uitgenodigd om elke avond om 17 u mee de Ringlandvlag te hijsen. Dit aan de oprit richting Nederland aan de Luitenant Lippenslaan. Tot aan de verkiezingen. Of kan op 27/4 de 10 mijlen meelopen met het Ringlandteam. En is uitgenodigd op het Ringlandfeest op 5/5 in de Roma. Voor meer info: hier klikken.

zondag 13 april 2014

Onbekend nr. 46


Ik ben geen grafoloog, in die zin dat ik mijn eigen handschrift niet eens kan ontcijferen, laat staan dat van anderen. Gelukkig zijn er lezers die dat wel kunnen. Die ontdekten laatst voor mij de De Groofstraat in Borgerhout, waarvan het bestaan mij nooit verteld was.

Bovenstaande postkaart is gericht aan een adres in Borgerhout die ik niet kan koppelen aan één van de straten in het rijtje rechts hiernaast.

Iemand? 

UPDATE Sint Marcusstraat natuurlijk. Stom van mezelf eigenlijk. Dank aan Stephanie.

Nijlgans

In het Te Boelaarpark verscheen plots een vreemde vogel. Nu is dat op zich niet ongewoon, want er lopen regelmatig vreemde vogels in het park rond. Maar deze keer was het een vreemde echte vogel. Ik had het dier al eerder gezien, maar elders, in Afrika stond mij voor. Thuis gekomen ben ik gelijk kan opzoeken in een naslagwerk. En inderdaad, het was een Nijlgans.

Nijlganzen behoren ondanks hun naam en hun vorm tot de eenden. Ze komen oorspronkelijk uit Afrika maar werden in Europa ingevoerd als siervogel. Waarschijnlijk zijn er een aantal vogels ontsnapt en konden zij zich handhaven. De soort is zeer algemeen langs meren, moerassen, rivieroevers en grasvelden. Meer en meer wordt de soort ook waargenomen langs vijvers van parken en recreatieve gebieden. In het park hier bij ons kwamen zij hoogstwaarschijnlijk even foerageren. Ik vrees dat zij geen genoegen nemen met het badkuipje dat vijver wordt genoemd

Volgens het ‘agentschap natuur en bos’ werd de Nijlgans in België voor het eerst in het wild gesignaleerd in 1984. Het eerste koppel broedende ganzen werd waargenomen in 1993, in Oost-Vlaanderen. De West-Europese populatie wordt momenteel geschat op ongeveer 2500 broedparen. Tussen het agentschap en deze beesten botert het niet echt. “Want”, zo zegt het agentschap, “omwille van het hoge risico voor de Belgische biodiversiteit wordt de soort als problematisch geïdentificeerd”. 

Ik vind de dieren wel iets hebben.

zaterdag 12 april 2014

Voorspelling


Had ik al gezegd dat de pingpongtafel in het Krugerpark intensief gebruikt wordt? En door iedereen? Ik doe nu een voorspelling: over 5 jaar is de Belgische kampioen tafeltennis een Borgerhoutenaar met Marokkaanse roots.

Zeg niet dat ik het niet gezegd heb.

Industrial Disease


Ik heb een zwak voor industrieel erfgoed. Marysol heeft dat op deze foto goed vastgelegd. 

De titel is gestolen van een liedje van Dire Straits: "Philosophy is useless /theology is worse 
History boils over /there's an economics freeze "


De foto is genomen op Spoor Oost, vorige maandag. Ik zou van deze plek een soort van C-mine maken, maar dan een B-mine. Met de B van Borgerhout.

vrijdag 11 april 2014

Proper park XXLDe mensen die in de schaduw van de peperbus wonen kunnen zich sinds kort voorstellen wat een proper park is. Dat is een plek waar mensen “met hun leeg blikje tot aan de vuilnisbak lopen of die papiertjes in hun zakken steken, in plaats van ze op de grond te gooien.  En die het afval van hun picknick mee naar huis nemen. Want ze namen het toch ook mee naar het park.” Dank zij de actie “Proper park” kan je deze dagen in het Krugerpark als het ware van de grond eten.

Helaas, in het Te Boelaarpark is het huilen met de pet op. Als de zon van de partij is, zitten de grasperken vol met picknickende en spelende families en groepen. Leuk, zeker als je thuis geen tuin hebt. De kinderen kunnen dan nog eens lekker ravotten. En de oudjes kunnen hun knoken warmen. Maar als ’s avonds iedereen huiswaarts keert, ligt het park vaak bezaaid met afval. Sommige mensen laten simpelweg hun vuilnis staan daar waar ze zaten. Nochtans staan er voldoende vuilnisbakjes rondom.

Vandaar deze roep naar een actie Proper XXL. En nu ik toch aan het klagen ben over achtergelaten vuilnis. Ook de hondenpoep is weer in opmars. Dat is nu voor mij eens een geldige reden om hardleerse mensen een GAS-boete te geven. Sluikstort, hondenpoep en ook voor rochelen op de straat.