dinsdag 21 maart 2017

Oudervereniging De Vlinderboom moedigt fietsers aan met applaus

Vandaag werden op tal van plaatsen fietsers verrast met applaus. Het was dan ook ‘Nationale Applausdag voor fietsers’ van de Fietsersbond. 

De eerste dag van de lente is stilaan symbolisch voor fietsers. Op weg naar school of het werk ontvangen zij dan massaal applaus. Niet alleen om hen aan te moedigen, maar ook om automobilisten te tonen dat het anders kan en beleidsmakers te tonen dat sensibiliseren werkt. In Deurne stonden applausteams op drie verschillende plaatsen: op het kruispunt Turnhoutsebaan-Frank Craeybeckxlaan, aan het Sterckshof en aan het Mestputteke.

Ook aan de stedelijke school De Vlinderboom in het Te Boelaerpark stond een enthousiast team te klappen en juichen voor elke passerende tweewieler. Het waren leden van de oudervereniging. Organiserende ouder Rebekka Deleu vertelt waarom zij deelnemen aan deze dag: “De Vlinderboom is één van de grootste scholen in Antwerpen met ruim 1000 leerlingen. Dit zorgt vooral 's morgens voor een grote drukte rond de school en bijgevolg ook voor verkeer- en parkeerproblemen en soms bijhorende conflicten met buurtbewoners. Met deze actie willen we ouders die hun kinderen met de fiets brengen dan ook aanmoedigen om dat te blijven doen. Maar anderzijds willen we ook ouders die hun kinderen met de wagen brengen, laten zien dat het ook anders en minder stresserend kan.”

(Gelezen in Gazet van Deurne)

zaterdag 11 maart 2017

Zeer voordeelige pryzen


De energieprijzen rijzen de pan uit, en recentelijk is gebleken dat die ontwikkeling iets te maken heeft met politici en intercommunales en torenhoge vergoedingen. Maar dat is anno nu. In 1938 - nochtans in volle crisistijd - adverteerde een ondernemer in de Kroonstraat met 'zeer voordelige pryzen', en die deed ook iets met elektriciteit en gas en zo. En toen waren zonnepanelen nog geeneens uitgevonden.

Maar intercommunales bestonden toen ook nog niet. Misschien is er een verband.

zaterdag 25 februari 2017

Buren willen een levendige Gitschotellei

Buurtbewoners willen de Gitschotellei revitaliseren. Zij krijgen hierbij de steun van de districten Borgerhout en Berchem. 

De Gitschotellei is een belangrijke invalsweg voor de buurt Vliegveld. In vroegere jaren was het ook een winkelstraat. Maar de winkels vallen één voor één weg. Ook de winkelvereniging is vorig jaar ter ziele gegaan. Toch heeft de straat nog potentieel. Dinsdagavond werd een leegstaand pand omgetoverd in een pop-up cafeetje voor één avond. Een dertigtal buren kwam op uitnodiging van Berchem en Borgerhout afgezakt om van gedachten te wisselen. Er werd eerst gepraat over de problemen om dan over te gaan naar de mogelijkheden. Onderwerpen die werden aangekaart waren het verkeer, parkeergelegenheid, gebrek aan buurtwinkeltjes of plaatsen om even te verpozen, ... Vervolgens werden de deelnemers in groepjes verdeeld en konden ze acties voorstellen. De resultaten worden meegenomen naar een campagne tijdens volgende herfst.

Borgerhouts districtsschepen voor middenstand Luc Moerkerke (onafh.) gaf wat duiding bij deze avond: “De winkeliersvereniging is momenteel dood. Maar we zien dat er betrokken buurtbewoners zijn die het opnemen voor deze winkelstraat. We merken ook dat de wijkraad extra-muros deze inzet steunt. We hebben dan samen met district Berchem besloten om die mensen te omkaderen. Eigenlijk spelen we met het idee om in de maanden november-december twee pop-up winkels op te zetten. Dat kunnen eventueel enkele jonge ondernemers zijn die één pand delen.”

(Gelezen in Gazet van Deurne)

maandag 20 februari 2017

Café Wilson blijft nog een tijd gesloten

Café Wilson in de buurt van Te Boelaerpark is dicht. Een verwachte doorstart blijkt nu toch niet voor morgen. 

In november van vorig jaar sloot café Wilson op de Gitschotellei de deuren. Aanleiding was een conflict tussen uitbater Marc Sollie en eigenaar ABinbev. Het conflict draaide om de verdiepingen boven het café die door de stad Antwerpen onbewoonbaar waren verklaard. Waardoor een deel van de inkomsten voor de uitbater wegvielen.  Volgens Sollie heeft hij toen geprobeerd te onderhandelen over de huurprijs.  Maar in plaats van tot een oplossing te komen, werd het contract verbroken.

Nu heeft ook ABinbev gereageerd. Volgens de woordvoerder ligt de fout van het debacle bij de uitbater: “Het is door toedoen van de cafébaas dat de woningen boven het café onbewoonbaar werden verklaard. Hij heeft deze appartementen onderverhuurd en er verder niets aan gedaan. Nu rust op het pand onbewoonbaarheid zowel ten aanzien van het stad Antwerpen als voor het Vlaams Agentschap ‘Wonen Vlaanderen’.”

Volgens de woordvoerder moeten nieuwe plannen gemaakt worden van het gebouw om tot renovatie te kunnen overgaan. Daarvoor moeten de onderhuurders uit het pand en omdat die niet uit eigen wil weg gaan wordt dit een zaak voor de rechtbank. De woordvoerder: “In principe zou de caféruimte al verhuurd kunnen worden omdat daar geen onbewoonbaarheid op rust. Maar het vooruitzicht van werken boven het café is niet erg aantrekkelijke voor een nieuwe cafébaas.”  De opening zal nog een tijdje op zich laten wachten.

(Gelezen in Gazet van Deurne)

dinsdag 7 februari 2017

Een winkel met een sociale en ecologische missie

Mensenzorg vzw, de organisatie die tot voor kort enkel textiel inzamelde, opent nu ook een verkooppunt

Iedereen heeft ooit wel eens een oranje briefje uit de bus gevist met daarop de vraag om gedragen maar niet meer gebruikte kleren mooi in een zak verpakt aan de deur te zetten. Dat was het werk van Mensenzorg vzw die deze kleren inzamelde voor het goede doel. En ook om de afvalberg te verkleinen. Sinds een week heeft de organisatie uit Deurne Zuid niet alleen een nieuw adres maar ook een eigen winkel op de Gitschotellei 373 in Borgerhout.  Luc De Ruyck is coördinator. En alhoewel de winkel nog naar verf ruikt zijn al een aantal mensen op zoek naar koopjes. In al die drukte vindt De Ruyck toch nog even tijd om wat uitleg te geven. “Sinds kort zijn wij partner van ‘De Collectie’, een samenwerkingsverband van 5 organisaties die oude kleren en textiel ophalen. Ook de stad Antwerpen is partner. De groene of rode containers die her en der in de straten stonden zullen alllemaal verdwijnen. In de plaats komen er inzamelpunten, zoals hier.”

Steun aan sociale projecten

Maar daar blijft het niet bij. De Ruyck: “Vanaf nu zetten we maximaal in op lokaal hergebruik van het ingezamelde textiel. We bieden de goede kledij aan een minimale prijs te koop aan. Daar zit vaak merkkledij bij. En alles wat we aanbieden is schoon.” De inkomsten gaan naar goede doelen. Sommige partners van ‘De Collectie’ steunen buitenlandse projecten of de sociale economie. Mensenzorg zet zich in voor kwetsbare mensen in onze eigen samenleving. De Ruyck: “Vorig jaar steunden wij Weggeefwinkel ’t Donorke in Schoten. Zij gaan de strijd aan met sociale armoede en vereenzaming. Een ander deel ging naar OCMW Schoten voor doorgangswoningen die daklozen een tijdelijke huisvesting aanbieden. Tenslotte steunden wij ‘Het Smolder’ van vzw De Stappaert in Lier, een  opvanghuis voor alleenstaande moeders. En gaven we een financiële bijdrage aan Welzijnsschakel Tochtgenoten in Hemiksem.”

In de winkel werkt Luc De Ruyck samen met acht vrijwillige medewerkers. Wie oude maar schone kleding heeft, kan die hier komen afgeven. Ook speelgoed in perfecte staat, brillen, beddengoed, schoenen, enz… is welkom. De winkel is open elke werkdag van 10 tot 16 u. Daarnaast blijft de organisatie haar ophaalrondes verder zetten.

(Gelezen in Gazet van Deurne)

vrijdag 27 januari 2017

Magical Mystery TourDe eerste keer dat ik dat busje met toeristen door mijn straat zag rijden vond ik het maar vreemd. Borgerhout, opgenomen in een toeristische route? Vandaag heb ik een ritje meegemaakt. Ik ben overtuigd: doen! Allemaal!

Voyage Local heet het dus. Om te beginnen met dat busje, daarvoor alleen al is het de ervaring waard. Het ding is uit 1963, een opzienbarende verschijning in het hedendaagse straatbeeld en je ziet de mensen staren: 'Wauw!'. En in die oldtimer maak je dus een rit van ongeveer anderhalf uur door Antwerpen.

We begonnen aan de Sint Jansvliet, en vandaar ging het via de Noorderdokken, de Seefhoek, Stuivenberg en Borgerhout naar Zurenborg, en van daar via het stadspark terug naar het beginpunt.

Jamil is een uitstekende gids. Ik vind van mezelf dat ik wel wat weet over de geschiedenis van Antwerpen (in het algemeen) en Borgerhout (in het bijzonder), maar ik heb toch weer wat bijgeleerd. Je krijgt een onderhoudend verhaal, geen opsomming van droge feiten maar een levende geschiedenis van de stad en de buurten waar normaal toeristen niet zo snel zouden komen. Heel grappige anekdotes ook trouwens.

Kortom: een aanrader. Niet alleen voor jezelf, maar ook ideaal om eens te doen met vrienden en familie die Antwerpen en onze buurt niet zo goed kennen.

Boekingen en andere info: de website staat hier, KLIK

donderdag 26 januari 2017

Vliegende brigade

Deze foto werd vorige zomer genomen door Jesse Willems, op het hoofd van de Heilige bovenop de Peperbus rust een slechtvalk. Die vogels worden tegenwoordig weer vaker gespot in de buurt, en dat is goed nieuws want zo'n 25 jaar geleden waren ze zowat verdwenen in Vlaanderen. Behalve dat het indrukwekkend is om ze te zien vliegen zijn ze ook nuttige instrumenten in de bestrijding van duivenoverlast.

Het district Borgerhout liet broedkasten plaatsen in de torens van de Peperbuskerk en de Kerk van de Heilige Familie (Koxplein). Binnenkort begint het broedseizoen, hopelijk bouwen ze een nestje in de torens.

Meer weten over deze beestjes? Er is een infomoment op dinsdag 7 februari om 20 uur in het Ecohuis, daar wordt door vrijwilligers van Natuurpunt aan de hand van beeld- en filmmateriaal 'het leven zoals het is volgens de slechtvalk' verteld.

Vlieg er heen, zou ik zeggen.

De Haarkar / DJ BaardEn hop! (of beter: knip!), alweer een tof project uit Borgerhout. Het was al langer een soort van traditie, de maandelijkse kapster in Bar Leon, maar nu is er een nieuwe - Peggy - en die knipt vanuit een heel tof idee. Met een caravan trekt ze vanaf januari door Antwerpen om sociaal kwetsbare groepen een mooie haarsnit aan te meten. De Haarkar wil hiermee de mensen een stukje waardigheid terug geven.

Uit de krant: "Ik wil iedereen knippen. Ik wil een klantenbestand opbouwen van kapitaalkrachtige mensen die dan een knipbeurt aan 30 euro krijgen. Mensen die het moeilijk hebben, krijgen een sociaal tarief, of knip ik gratis. Ik wil beiden, gelijk verdeeld, de rijkere betalen voor de armere", vertelt Peggy.

Op zondagmiddag 12 februari vindt u haar weer in Bar Leon. Muzikale omlijsting door DJ Baard, de hairjazzman. Geknipt voor iedereen!

(zie ook: de haarkar.be)

You keep me Hangar on


Er komt een stukje Antwerpen-Centrum naar Borgerhout. Dat wil zeggen: er is een kans dat in de loop van 2017-2018 enkele van de hangars van de Scheldekaaien naar Spoor Oost verhuizen. De stad Antwerpen heeft een miljoen euro Europees geld ter beschikking en wil het voor die verhuizing gebruiken.

De hangars - die dateren uit het begin van de 20e eeuw - worden aan de Scheldekaaien nu vooral gebruikt als parking. Hopelijk krijgen ze in Borgerhout een socialere bestemming. Immers: een maandenlange bevraging van omwonenden en gebruikers heeft bevestigd dat het beperkte gebruik van Spoor Oost te wijten is aan het onaangename karakter van de site. Door de installatie van luifels en hangars op drie strategische plaatsen wil de stad de uitgestrektheid van het terrein, ongeveer 10 hectare, doorbreken en het gebrek aan beschutting opvangen.

Misschien komt het nog allemaal goed.

foto: de hangars in vroeger tijden

woensdag 25 januari 2017

Rattenvergif in het park is dodelijk voor de eekhoorns

De gifvallen in het Te Boelaarpark vormen geen bedreiging voor spelende kinderen. Maar ze zijn wel levensgevaarlijk voor eekhoorns. 

Omdat er in het te Boelaarpark in Borgerhout een grote aanwezigheid van ratten was vastgesteld, besloot de stad Antwerpen om gifvallen te zetten. Volgens schepen Nabila Ait Daoud (N-VA) zijn de vallen zo ontworpen dat kinderen niet bij het gif kunnen. Het zijn betonnen constructies die bestendigd zijn tegen vandalisme. Volgens Natuurpunt vormt het gif voor de wilde fauna van het park wel een gevaar. Jens Verwaerde, voorzitter Natuurpunt Schijnvallei, verduidelijkt: “Kleine zoogdieren als de Rode eekhoorn kunnen bij het vergiftigde voedsel komen en ook roofdieren zoals de Bunzing of de aanwezige Sperwer, Buizerd en Bosuil, zijn slachtoffer wanneer ze vergiftigde prooien eten.”

Natuurpunt Schijnvallei begrijpt dat de stad overlast wil vermijden, maar verkiest andere en meer duurzame maatregelen, zoals het gebruik van vallen die dieren levend vangen. Het strenger optreden tegen sluikstort en het frequenter leegmaken van de vuilnisbakken zou het rattenprobleem aan de basis aanpakken. De natuurvereniging vraagt daarnaast aan de stad om het gebruik van het gif te beoordelen en het voorziene einde van de campagne mede te delen.

Natuurpunt wil de gevolgen van deze campagne ook zelf inschatten en vraagt daarom aan bezoekers om hun waarnemingen van wilde dieren in het park door te sturen naar info@schijnvallei.be

(Gelezen in Gazet van Deurne)