donderdag 27 april 2017

Italianen drogen Zuid-Afrikanen af in Te Boelaarpark

Dinsdag 25/4 vond in het Te Boelaarpark een groot scholenvoetbaltornooi plaats. Het thema was het Wereldkampioenschap voetbal. 

Wie dinsdag in het Te Boelaarpark rondwandelde kon niet naast het jonge voetbalgeweld met vlaggen van over de hele wereld kijken. Er was dan ook een Wereldkampioenschap voetbal bezig. Het was een activiteit van de jeugddienst van Borgerhout. Futsal Topsport Antwerpen en Kras Sport leverden de scheidsrechters. De ploegen kwamen uit 9 verschillende scholen en elke ploeg vertegenwoordigde een land. Er namen niet minder dan 56 teams deel. De finale werd gespeeld door Italië en Zuid-Afrika. Het was uiteindelijk ‘La Squadra Azzurra’ dat na het nemen van strafschoppen won van de ‘Bafana Bafana’.

Een ploeg bestond uit maximum zeven spelers. Er werd vijf tegen vijf gespeeld met minstens twee meisjes per ploeg en minstens één op het veld. Dat nam niet weg dat sommige ploegen meer meisjes dan jongens bevatten. In het totaal deden bijna 400 scholiertjes van het vijfde leerjaar mee.

(Gelezen in Gazet van Deurne)

woensdag 26 april 2017

Buurderij Gitschotelhof blaast één kaarsje uitBuurderij Gitschotelhof bestaat ongeveer een jaar en viert dat met een proeverij. Iedereen is welkom.

Het is nu bijna een jaar geleden dat Buurderij Gitschotelhof de deuren opengooide. En dat willen de inrichters niet onopgemerkt laten voorbij gaan. Morgen, donderdag, van 16.30 tot 18 u.brengen alle boeren en producenten ‘proevertjes’ mee zodat het brede publiek zelf kan uitproberen hoe lekker de aangeboden voedingsproducten wel smaken

Een buurderij wil dat boeren een eerlijke prijs voor hun producten krijgen. En wil eveneens dat de buren of consumenten ecologisch verantwoord voedsel op hun bord krijgen. Eigenlijk staat een buurderij voor de korte keten. Vrijwillige medewerker Christel Van de Walle legt uit wat dit is: “De weg van het veld naar het bord zonder al te veel onnodige tussenstappen. Want al die tussenschakels zorgen er net voor dat er voor de boer nog weinig overschiet.”
In de buurderij bestellen klanten, ook nog buren genoemd, hun producten online en halen een keer per week hun bestelling af in het gelijknamige Woonzorgcentrum Gitschotelhof. 

Dat is trouwens een leuk element in het verhaal, de keuze van het WZC Gitschotelhof als bedelingsplek. Directrice van het WZC Nancy Matheussen zegt hierover: “Met de buurderij halen we de buitenwereld naar binnen en brengen we de binnenwereld naar buiten.”

Buurderij Gitschotelhof, Lodewijk van Berckenlaan 361, Borgerhout. Meer info: www.boerenenburen.be

vrijdag 31 maart 2017

Samenstelling van de bevolking


Lijstjes zijn vaak een droge opsomming van cijfers. Soms kan dat toch leuk zijn. Deze bijvoorbeeld, de 'samenstelling van de vreemde (sic) bevolking naar nationaliteit' in Borgerhout, volgens het jaarverslag van de gemeente Borgerhout op 31 december 1976.

Zoals de gemeente Borgerhout niet meer bestaat, zo zijn er ook landen verdwenen. Die 42 Joegoslaven zijn inmiddels gesplitst, en die ene vreemdeling uit de USSR zal inmiddels ook wel een ander paspoort hebben. Daarentegen zijn de 156 Westduitsers dan weer verenigd met die 6 Oostduitsers. Waar die 16 Vaderlandslozen en 3 onbepaalden ondergebracht zijn geworden is niet meer te achterhalen.

Met stip op nummer één: 2.546 Marokkanen, op afstand gevolgd door 640 Nederlanders. Die laatste groep is tegenwoordig bezig aan een inhaalslag.

En o ja, in 1976 was er in Borgerhout 1 Syriër geregistreerd. Die was zijn tijd ver vooruit.

[bron]

donderdag 30 maart 2017

De magnolia bloeit


De magnolia in het Te Boelaarpark staat weer in bloei. Wie het wil zien moet zich nu naar het park reppen. 

De magnolia in het Te Boelaarpark is zeker even oud, zo niet ouder, dan het park dat in 2014 zijn 100ste verjaardag vierde. Want op de Krugerplein&Peperbusblog is er al eerder een foto van dezelfde plant verschenen. Op die foto die genomen is in 1920 heeft de struik al een behoorlijke omvang.

Wacht echter niet te lang als je de magnolia in al zijn pracht wil bewonderen. Want over enkele dagen verliest hij zijn bloemen.

(Gelezen in Gazet van Deurne)

zaterdag 25 maart 2017

Economische Aardrijkskunde
Sinds een paar weken heb ik een nieuwe job, ik zit nu dagdagelijks op anderhalf miljoen boeken. Die berg heet de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Een liefhebber van letters kan daar zijn hart ophalen. Ik heb even hun zoekfunctie losgelaten op het woord 'Borgerhout'. En er kwam van alles boven.

Zo schreef ene Jean-Paul Snoecx uit de Helmstraat in 1979 zijn jaarverslag Economische Aardrijkskunde over zijn eigen gemeente, Borgerhout (toen nog zelfstandig). En dat werkje is in die bibliotheek opvraagbaar.

Hierboven alvast het titelblad en de inleiding. Er staan een paar interessante beschouwingen in, let wel: het is geschreven in een tijd van stadsvlucht, gastarbeiders en economische crisis. Veel verschillen met nu, maar ook veel overeenkomsten.

Een nieuwe lente, een nieuw geluid: meer oude info over de buurt van toen is binnenkort te lezen in deze rubriek.

dinsdag 21 maart 2017

Oudervereniging De Vlinderboom moedigt fietsers aan met applaus

Vandaag werden op tal van plaatsen fietsers verrast met applaus. Het was dan ook ‘Nationale Applausdag voor fietsers’ van de Fietsersbond. 

De eerste dag van de lente is stilaan symbolisch voor fietsers. Op weg naar school of het werk ontvangen zij dan massaal applaus. Niet alleen om hen aan te moedigen, maar ook om automobilisten te tonen dat het anders kan en beleidsmakers te tonen dat sensibiliseren werkt. In Deurne stonden applausteams op drie verschillende plaatsen: op het kruispunt Turnhoutsebaan-Frank Craeybeckxlaan, aan het Sterckshof en aan het Mestputteke.

Ook aan de stedelijke school De Vlinderboom in het Te Boelaerpark stond een enthousiast team te klappen en juichen voor elke passerende tweewieler. Het waren leden van de oudervereniging. Organiserende ouder Rebekka Deleu vertelt waarom zij deelnemen aan deze dag: “De Vlinderboom is één van de grootste scholen in Antwerpen met ruim 1000 leerlingen. Dit zorgt vooral 's morgens voor een grote drukte rond de school en bijgevolg ook voor verkeer- en parkeerproblemen en soms bijhorende conflicten met buurtbewoners. Met deze actie willen we ouders die hun kinderen met de fiets brengen dan ook aanmoedigen om dat te blijven doen. Maar anderzijds willen we ook ouders die hun kinderen met de wagen brengen, laten zien dat het ook anders en minder stresserend kan.”

(Gelezen in Gazet van Deurne)

zaterdag 11 maart 2017

Zeer voordeelige pryzen


De energieprijzen rijzen de pan uit, en recentelijk is gebleken dat die ontwikkeling iets te maken heeft met politici en intercommunales en torenhoge vergoedingen. Maar dat is anno nu. In 1938 - nochtans in volle crisistijd - adverteerde een ondernemer in de Kroonstraat met 'zeer voordelige pryzen', en die deed ook iets met elektriciteit en gas en zo. En toen waren zonnepanelen nog geeneens uitgevonden.

Maar intercommunales bestonden toen ook nog niet. Misschien is er een verband.

zaterdag 25 februari 2017

Buren willen een levendige Gitschotellei

Buurtbewoners willen de Gitschotellei revitaliseren. Zij krijgen hierbij de steun van de districten Borgerhout en Berchem. 

De Gitschotellei is een belangrijke invalsweg voor de buurt Vliegveld. In vroegere jaren was het ook een winkelstraat. Maar de winkels vallen één voor één weg. Ook de winkelvereniging is vorig jaar ter ziele gegaan. Toch heeft de straat nog potentieel. Dinsdagavond werd een leegstaand pand omgetoverd in een pop-up cafeetje voor één avond. Een dertigtal buren kwam op uitnodiging van Berchem en Borgerhout afgezakt om van gedachten te wisselen. Er werd eerst gepraat over de problemen om dan over te gaan naar de mogelijkheden. Onderwerpen die werden aangekaart waren het verkeer, parkeergelegenheid, gebrek aan buurtwinkeltjes of plaatsen om even te verpozen, ... Vervolgens werden de deelnemers in groepjes verdeeld en konden ze acties voorstellen. De resultaten worden meegenomen naar een campagne tijdens volgende herfst.

Borgerhouts districtsschepen voor middenstand Luc Moerkerke (onafh.) gaf wat duiding bij deze avond: “De winkeliersvereniging is momenteel dood. Maar we zien dat er betrokken buurtbewoners zijn die het opnemen voor deze winkelstraat. We merken ook dat de wijkraad extra-muros deze inzet steunt. We hebben dan samen met district Berchem besloten om die mensen te omkaderen. Eigenlijk spelen we met het idee om in de maanden november-december twee pop-up winkels op te zetten. Dat kunnen eventueel enkele jonge ondernemers zijn die één pand delen.”

(Gelezen in Gazet van Deurne)

maandag 20 februari 2017

Café Wilson blijft nog een tijd gesloten

Café Wilson in de buurt van Te Boelaerpark is dicht. Een verwachte doorstart blijkt nu toch niet voor morgen. 

In november van vorig jaar sloot café Wilson op de Gitschotellei de deuren. Aanleiding was een conflict tussen uitbater Marc Sollie en eigenaar ABinbev. Het conflict draaide om de verdiepingen boven het café die door de stad Antwerpen onbewoonbaar waren verklaard. Waardoor een deel van de inkomsten voor de uitbater wegvielen.  Volgens Sollie heeft hij toen geprobeerd te onderhandelen over de huurprijs.  Maar in plaats van tot een oplossing te komen, werd het contract verbroken.

Nu heeft ook ABinbev gereageerd. Volgens de woordvoerder ligt de fout van het debacle bij de uitbater: “Het is door toedoen van de cafébaas dat de woningen boven het café onbewoonbaar werden verklaard. Hij heeft deze appartementen onderverhuurd en er verder niets aan gedaan. Nu rust op het pand onbewoonbaarheid zowel ten aanzien van het stad Antwerpen als voor het Vlaams Agentschap ‘Wonen Vlaanderen’.”

Volgens de woordvoerder moeten nieuwe plannen gemaakt worden van het gebouw om tot renovatie te kunnen overgaan. Daarvoor moeten de onderhuurders uit het pand en omdat die niet uit eigen wil weg gaan wordt dit een zaak voor de rechtbank. De woordvoerder: “In principe zou de caféruimte al verhuurd kunnen worden omdat daar geen onbewoonbaarheid op rust. Maar het vooruitzicht van werken boven het café is niet erg aantrekkelijke voor een nieuwe cafébaas.”  De opening zal nog een tijdje op zich laten wachten.

(Gelezen in Gazet van Deurne)

dinsdag 7 februari 2017

Een winkel met een sociale en ecologische missie

Mensenzorg vzw, de organisatie die tot voor kort enkel textiel inzamelde, opent nu ook een verkooppunt

Iedereen heeft ooit wel eens een oranje briefje uit de bus gevist met daarop de vraag om gedragen maar niet meer gebruikte kleren mooi in een zak verpakt aan de deur te zetten. Dat was het werk van Mensenzorg vzw die deze kleren inzamelde voor het goede doel. En ook om de afvalberg te verkleinen. Sinds een week heeft de organisatie uit Deurne Zuid niet alleen een nieuw adres maar ook een eigen winkel op de Gitschotellei 373 in Borgerhout.  Luc De Ruyck is coördinator. En alhoewel de winkel nog naar verf ruikt zijn al een aantal mensen op zoek naar koopjes. In al die drukte vindt De Ruyck toch nog even tijd om wat uitleg te geven. “Sinds kort zijn wij partner van ‘De Collectie’, een samenwerkingsverband van 5 organisaties die oude kleren en textiel ophalen. Ook de stad Antwerpen is partner. De groene of rode containers die her en der in de straten stonden zullen alllemaal verdwijnen. In de plaats komen er inzamelpunten, zoals hier.”

Steun aan sociale projecten

Maar daar blijft het niet bij. De Ruyck: “Vanaf nu zetten we maximaal in op lokaal hergebruik van het ingezamelde textiel. We bieden de goede kledij aan een minimale prijs te koop aan. Daar zit vaak merkkledij bij. En alles wat we aanbieden is schoon.” De inkomsten gaan naar goede doelen. Sommige partners van ‘De Collectie’ steunen buitenlandse projecten of de sociale economie. Mensenzorg zet zich in voor kwetsbare mensen in onze eigen samenleving. De Ruyck: “Vorig jaar steunden wij Weggeefwinkel ’t Donorke in Schoten. Zij gaan de strijd aan met sociale armoede en vereenzaming. Een ander deel ging naar OCMW Schoten voor doorgangswoningen die daklozen een tijdelijke huisvesting aanbieden. Tenslotte steunden wij ‘Het Smolder’ van vzw De Stappaert in Lier, een  opvanghuis voor alleenstaande moeders. En gaven we een financiële bijdrage aan Welzijnsschakel Tochtgenoten in Hemiksem.”

In de winkel werkt Luc De Ruyck samen met acht vrijwillige medewerkers. Wie oude maar schone kleding heeft, kan die hier komen afgeven. Ook speelgoed in perfecte staat, brillen, beddengoed, schoenen, enz… is welkom. De winkel is open elke werkdag van 10 tot 16 u. Daarnaast blijft de organisatie haar ophaalrondes verder zetten.

(Gelezen in Gazet van Deurne)