vrijdag 12 mei 2017

Wie zal de zomerbar in het Te Boelaarpark uitbaten?

De stad Antwerpen en het district Borgerhout zijn samen op zoek naar een uitbater voor een zomerbar en buurthuis in het Te Boelaerpark.

Al verscheidene jaren wordt het voormalig kaarterslokaaltje in het Te Boelaarpark in de zomer omgetoverd tot een zomerbar. De bar is een trefpunt van mensen uit Deurne, Borgerhout en Berchem. Een bar die nota bene draaiend wordt gehouden door onbezoldigde buurtbewoners. Daar dreigt nu een einde aan te komen want het college van burgemeester en schepenen heeft vandaag beslist dat er een uitbater gezocht wordt. En dit voor een periode van negen jaar. Kandidaten kunnen hun biedingsformulier tot 12 juni indienen.

De kandidaturen zullen beoordeeld worden op verscheidene criteria zoals inrichting en exploitatie. Maar de uitbater zal ook een buurtgerichte werking moeten uitbouwen. En hij moet eveneens relevante ervaring hebben van tijdelijke horecagelegenheden op locatie (pop-ups) en buurtgerichte werking. De inkt van het persbericht was nog niet droog of een aantal buurtbewoners staken de koppen bij elkaar om eventueel zelf een biedingsformulier in te dienen. Koen Huybreghts die enkele jaren geleden de zomerbar op de rails zette, is bekommerd: “Voor de buurtbewoners moet de parkfunctie gerespecteerd blijven. Dat wil zeggen dat een bar moet opgaan in de omgeving en een organisch geheel vormen met onder meer de speeltuin. Het zou jammer zijn moest de zomerbar een louter commerciële bedoening zijn, los van de parkcontext.”

(Gelezen in Gazet van Deurne)

Geen opmerkingen: