zondag 25 juni 2017

Heibel in het park

Circus Boelaere, Festival Flandrien, de zomerbar,… Voor een aantal mensen tasten die activiteiten de kernfunctie van een park aan: rust. 

Het district Borgerhout merkte dat er plots intens mailverkeer was over de evenementen in het Te Boelaarpark. Er verschenen zelfs affiches aan de ramen in de straten rondom het park. Nu is het evenwicht tussen natuur en recreatie in een park een moeilijke oefening die veel weg heeft van een spagaatbeweging. Maar deze keer was de teneur van de berichten ronduit bits. Vooral de aanwezigheid van de zomerbar verhitte de gemoederen. Daarom richtte het districtsbestuur gisteren een infovergadering in. Ruim 80 mensen hadden plaatsgenomen in zaal Gietschotel in de Lode Van Berckenlaan.

Patrick Dictus van de groendienst legde uit wat het beheerplan behelst. Hij werd snel onderbroken door een buurtbewoner die de overheid ervan beschuldigde dit plan zonder inspraak erdoor te willen duwen. Dat werd tegengesproken door districtsschepen voor communicatie en wijkoverleg Marij Preneel (Groen): “In oktober hebben wij over dit beheerplan twee infosessie georganiseerd voor de buurtbewoners.” Gilles Van der Stuyft van de afdeling evenementen had opgezocht hoeveel activiteiten er vorig jaar hadden plaatsgevonden: “25 in het totaal, vooral kleinschalige activiteiten zoals het Sprookjespad van school Vlinderboom of Speltrappers van de jeugddienst."  

Dan was het woord aan de zaal. Een aantal mensen wilden enkel passieve recreatie toestaan: joggen, picknicken, voetballen zonder vaste doelpalen,… Anderen vonden dan weer dat het park ook een sociale functie heeft en dat er best evenementen mogen zijn om elkaar te ontmoeten. Maar vooral de zomerbar werd onder schot genomen. “Een vzw die een commerciële activiteit inricht en geld binnenrijft. Dat is broodroof van de cafébazen rondom het park waaronder café Gitschotel op de Gitschotellei.” riep een aanwezige uit. Hij werd tegengesproken door schepen Preneel die hem er op wees dat Boelaar Buurtgroep die tot dan de zomerbar had uitgebaat een vzw is die aan de regelgeving onderworpen is. Een andere buurtbewoner voegde er aan toe dat café Gitschotel en zomerbar geen communicerende vaten zijn wat cliënteel betreft.

De aanwezigen werden dan opgedeeld in groepjes en moesten zelf een aantal criteria bedenken voor evenementen in Te Boelaarpark. En dan bleek dat de buurtbewoners misschien net iets eensgezinder zijn dan dat ze zelf vermoeden. Grote festivals hoeven niet echt. Kleine activiteiten wel als ze buurtgebonden zijn en aangepast aan het park. Activiteiten niet te luid en op tijd eindigen en zo weinig mogelijk wagens in het park. En zeker geen bomen rooien om het voor auto’s makkelijker te maken. Schepen Preneel besloot: “Ik hoor zeggen dat er minder evenementen mogen zijn, dat er minder lawaai moet zijn en meer rust. Als er verdere dialoog nodig is, is dat wat mij betreft OK. Maar dan wel met de verantwoordelijke stadsschepen Caroline Bastiaens (CD&V) erbij.”

(Gelezen in Gazet van Deurne)

Geen opmerkingen: