zondag 24 juni 2012

Un banc, un arbre, une rue
Voor dit stukje moeten we de grens met Deurne nog eens over. Het historische Lanteernhof is verdwenen en leeft enkel voort in een gedenkplaat en de roman ‘Hugo Van Craenhove’ van Hendrick Conscience. Zie hier en ook daar. Alhoewel.

Op het einde van de Boekenberglei, tegen de Ruimtevaartlaan aan, ligt een voormalig en toekomstig kleuterschooltje. Voormalig omdat het schooltje al in geen eeuwen kleutertjes heeft gezien. Het is nu al 32 jaren het oefenlokaal van harmonie Ontwaken. Maar met het tekort aan scholen, wil de stad het gebouw recupereren om er opnieuw een kleuterschooltje in onder te brengen en zette bijgevolg de harmonie op straat. Er zouden ook enkele containerklasjes bijgezet worden. Die containers zouden volgens voorzitter Ronald de Weger van de harmonie geplaatst worden waar nu een statige rode beuk groeit. Bijgevolg zou die boom omgehakt worden. “Een boom die nog een relict is van het Lanteernhof” voegde de voorzitter er tussen neus en lippen aan toe.

Als dat zo zou zijn, mag die boom niet weg. En zelfs als dat niet zo zou zijn, mag die prachtige boom niet zomaar opgeofferd worden aan de ‘vooruitgang’. Om de woorden van onze hoofdredacteur nog eens aan te halen: “als plannen en bomen botsen, verander dan de plannen en niet de bomen.”

Maandag zouden de werken beginnen. Beschouw dit bericht dan ook als een noodoproep.

Update 1: 
Boomdeskundige Juul Slembrouck heeft de beuk bekeken. Over de historische betekenis kan hij niet veel zeggen. Maar dat het hier om een unieke beuk gaat is voor hem duidelijk: “Op het grondgebied van Antwerpen en randgemeenten komen er in het openbaar groen slechts 2 vrijstaand gegroeide beuken voor:  een exemplaar bij de kerk van Berchem en de beuk hier.” De beuk is een boom die belangrijk is voor de biodiversiteit. Zijn leeftijd is moeilijk te schatten. “Wellicht 70 of 80 jaar. ” schat Slembrouck. Juul Slembrouck vindt het erg dat bomen als hinderlijke voorwerpen worden beschouwd.

Update 2:
Districtsschepen van Deurne voor groen Walter Verbruggen (Groen) meldt dat Vespa geen kapvergunning gekregen heeft.

Update 3:
Een medewerkster van de stedelijke bedrijfseenheid actieve stad bevestigt dat bij het schooltje containerklasjes zullen geplaatst worden. Dat kan voor het gebouw, dat kan achter het gebouw.  Als ze achter het gebouw komen, dan moet de beuk omver.
In afwachting zal de aannemer de boom alvast snoeien. Alle takken onderaan zullen tot een hoogte van 4 meter afgezaagd worden. 4 meters alstublieft. Dan kunnen kleutertjes van 3,5 meter hun hoofd niet stoten!
Juul Slembrouck zegt hier over: “als je die beuk op die manier snoeit, dan maak je hem kapot.”

titel = liedje

Geen opmerkingen: