maandag 2 juli 2012

GoedgelovigOp deze foto staat een bijna afgebroken kerk en zien we mannen met een ladder sjouwen. We pakken de bijbel er even bij om dit plaatje religieus te kunnen duiden (Genesis 28:12) en lezen: “En hij droomde; en ziet, een ladder was gesteld op de aarde, welker opperste aan den hemel raakte; en ziet, de engelen Gods klommen daarbij op en neder”.
 
De ladder vormt de verbinding tussen hemel en aarde. God staat bovenaan de ladder en geeft Jacob het land waarop hij ligt te slapen.
 
Zo zie je maar weer dat je de bijbel niet altijd moet geloven. Want hier wordt niet geslapen doch gesloopt, en wordt het huis Gods met de grond gelijk gemaakt. Met dank aan de ladder, want zo'n ding heb je daarbij nodig.
 
Op de foto: de laatste resten van de oude OLV ter Sneeuwkerk op het Laar, uit de collectie van Hendrik Roelandt

Geen opmerkingen: