zondag 14 oktober 2012

Baldakijn
Hieronder een reactie die ik per mail ontving, over een foto die ik een tijdje terug plaatste (deze). De locatie van de bovenste foto is onbekend.
 
Er is helemaal niets eigenaardigs aan dit religieuze voorwerp: het is een BALDAKIJN, een soort gewelf, als je wilt, dat in de processies (binnen en buiten de kerk) werd gedragen door vier heren (meestal in jacket of habijt,uit eerbied voor de monstrans met gewijde hostie, die gedragen
werd door de pastoor of één van de onderpastoors.

De bovenste foto uit de vijfiger jaren, is van zeer slechte kwaliteit en kan niet of bijna niet verbeterd worden. De priester met zijn monstrans is vanwege de zware korrel en de grijstinten, bijna niet zichtbaar, de twee voorste dragers van het baldakijn daarfentegen wél.  De drager op het voorplan (dus aan de kant van de fotograaf) is mijn vader : Emile Van Mol, uit de St. Janstraat 15.
Verder zijn er dragers van grote (en zware) flambouwen en vaandels. Als jong-volwassene heb ook ik die drie dragersfuncties waargenomen.

De processie ging door de voornaamste straten van de parochie; er werd ook even halt gehouden voor een korte plechtigheid aan een rustaltaar.
 
Tot daar mijn aanvullend commentaar.

Xavier Van Mol

Naschrift: Hier nog een foto (onderste, HH) van de processie in de St Jansparochie. Na de processie door de straten van de parochie komt ze terug binnen in de kerk, via de St. Lucasstraat.

Het baldakijn, de priester met de monstrans, de dragers van het baldakijn met o.m. mijn vader vooraan rechts v/h baldakijn, de dragers van de flambouwen en vaandels, alles is goed herkenbaar.

Geen opmerkingen: