donderdag 14 november 2013

Waterbouwkundig Laboratorium 80 (deel 1)Het Waterbouwkundig Laboratorium viert zijn 80ste verjaardag. Om dat te vieren zullen we hier enkele foto’s tonen. De teksten hebben we afgeschreven van de webstek van het Watlab zelf of we zijn onze mosterd gaan halen op de webstek van Onroerend Erfgoed Vlaanderen.

Het Waterbouwkundig Laboratorium werd in 1933 opgericht als onderdeel van de Antwerpse Zeediensten. Het doel was meer inzicht te verwerven over de invloed van baggerwerken op de vaargeulen in de Schelde en over getijstromingen. Later werd dit uitgebreid tot onderzoeken in verband met andere rivieren en hydraulische kunstwerken.

Het directiegebouw is opgetrokken in een eenvoudige modernistische stijl naar ontwerp van B. Verboven in 1938-39. Aan het noordelijke uiteinde een volume op vierkante plattegrond met opvallende, halfrond uitgewerkte inkompartij met opschrift "WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM". Wegens een gebrek aan bureeloppervlakte werd in de jaren 1979-1980 boven het gelijkvloerse bestuursgebouw een extra verdieping opgetrokken.

De bouw van het basiscomplex in de Berchemlaan te Borgerhout werd aangevat in 1936 en voltooid in 1939. Het bevatte een L vormige hal van 2600 m2. Deze wordt vooral gebruikt voor modelproeven, werkplaatsen, magazijnen en burelen. De 2de foto toont de opbouw ervan.

Foto's: Waterbouwkundig Laboratorium

1 opmerking:

Jens Verwaerde zei

Ik heb vernomen van enkele mensen die verantwoordelijk zijn voor het gebouw dat ze bij de werken bij aanleg van het gebouw nogal wat skeletten hebben gevonden van (leger)paarden, die daar gehuisvest waren in de periode dat het vorige bouwwerk, een militaire "lunette" er nog was.