donderdag 20 februari 2014

Koterij bis
Hans gaf hier de definitie van koterij: “ongestructureerde bouwwerkjes, vooral achter de lintbebouwing langs de hoofdwegen”. Koterij is bij uitstek een Vlaamse architecturale stroming die tot in de 20ste eeuw opgeld maakte. Iemand bouwde een huis met salon en keuken. Het salon was om te gebruiken tijdens zon- en feestdagen. De familie trok zich terug in de keuken. Omdat in die tijd de families nog groot waren, was die keuken al gauw te klein en werd er een achterkeuken bijgebouwd. En daarachter een waskot. En daarachter dan nog een provisiekot. En eventueel nog een ander kot. En zo ontstond de “koterij”. 

Soms komen oude stromingen terug. Hier een staaltje van neo-koterij op de hoek van de Gitschotellei en de Joris Helleputtestraat. Het bouwsel is het "rookkot" van café Cambrinus. Het doet wat denken aan het provisoire aanhangsel aan de groentewinkel in de Statielei indertijd. 

Aan de overkant het Indische restaurant Delhi Delicious. Een aanrader.

Geen opmerkingen: