zondag 8 november 2009

There goes the neighbourhood
En zo hadden de bewoners van de Mertensstraat plotseling geen directe overburen meer. De afbraak van een heel woonblok voor de aanleg van het Krugerpark was de enige gesubsidieerde realisatie naar een Koninklijk Besluit van 1978:

"Met het Krugerpark in Borgerhout werd slechts één gebied erkend, één operatie gesubsidieerd. Die aanleg van een buurtpark bracht groen in een grauwe volksbuurt, maar niet voor de bewoners die tevoren in dat afgebroken bouwblok woonden. Zij kregen inspraak noch herhuisvesting.

Dit eerste stadsvernieuwings-KB was ook nauwelijks gericht op sociale stadsvernieuwing. Bewoners raakten, behalve in een vaag gehouden "raadpleging van de bevolking" bij het begin, niet bij de planning betrokken."

Er schijnt indertijd dus weinig inspraak geweest te zijn. Tijden veranderen, tegenwoordig is dat soms wat teveel.

Geciteerde tekst uit een soort evaluatierapport (verder niks over bekend), foto's uit de collectie van Ivo Stalmans.

Geen opmerkingen: