vrijdag 26 november 2010

Groei & uitbreiding
Toen Borgerhout in 1836 een zelfstandige gemeente werd telde het 4.143 inwoners op een gebied van 268 hectaren. U moet zich grofweg het intramuros gedeelte voorstellen inclusief de Ring. Toen had een Borgerhoutenaar relatief nog de ruimte, want dat komt neer op ongeveer 1.550 mensen per vierkante kilometer.

Rond de eeuwwisseling (1900 dus) was de bevolking gestegen tot 36.000 inwoners. In 1911 werd het getal van 50.000 bereikt. Die 50.000 mensen moesten het met minder ruimte doen dan die 4.143 van 1836. Want toen had Borgerhout al zo'n 68 hectaren grond moeten afstaan voor de vestingwerken en de aanleg van de spoorweg, zodat er nog nauwelijks 200 hectaren over was.

Borgerhout kende in dat jaar - 1911 - dus een bevolkingsdichtheid van ongeveer 25.000 mensen per vierkante kilometer. Ter vergelijking: Borgerhout heeft nu ongeveer 42.500 inwoners op een kleine 390 hectaren, wat neerkomt op ongeveer 11.000 personen per vierkante kilometer. En als we dan toch aan het vergelijken zijn: Brasschaat (lukraak voorbeeld) heeft gemiddeld 962 inwoners op die oppervlakte.

Rond hetzelfde jaar 1911 liet de toenmalige burgemeester Karel De Preter zijn oog vallen op het landgoed Te Boelaer met het idee door aankoop hiervan aan zijn overbevolkte gemeente de broodnodige ruimte kado te doen. In 1914 vond de koop plaats waardoor Borgerhout uitgebreid werd met 108 hectaren, waarvan het park ongeveer 17 hectaren in beslag nam.

Met uitzondering van dat park werd de rest van de grond uiteraard snel volgebouwd.

Plaatjes (Te Boelaerpark) en info: Borgerhout 1914-1964

Geen opmerkingen: