zondag 29 mei 2011

De boze boomzalverVandaag gaat het over Jozef Schobbens (1871-1939), hij kwam hier al eens zijdelings ter sprake. Of nee: eigenlijk gaat het over Macht. De Macht van de Administratie om precies te zijn.

De jurist Schobbens was van 1914 tot aan zijn pensioen in 1938 de Antwerpse provinciegriffier. Op het eerste zicht een onsympathieke man: conservatief/katholiek/Franssprekend/bourgeois/geen gevoel voor humor (niets doorstrepen, alles van toepassing). Maar tegelijk een 'groene jongen' avant la lettre.

Als griffier of secretaris was zijn invloed officieel nul. En toch wordt hij beschouwd als de redder van het Rivierenhof, het Te Boelaerpark, het Nachtegalenpark en het Boekenbergpark.

Schobbens leed onder een haast maniakale toewijding aan de natuur. Hij was lid van de Société des amis des parcs d'Anvers en schreef veelgekochte wandelgidsen als Promenades pédestres dans les environs d'Anvers. Omdat deze blog over Borgerhout gaat beperk ik het verhaal kortheidshalve even tot het Te Boelaerpark.

In 1911 werd het Te Boelaerhof te koop aangeboden. Dat lag toen op het grondgebied van Deurne, maar die hadden hun krediet verspeeld doordat ze een jaar eerder niet ingegaan waren op het aanbod om het Boekenbergpark aan te kopen. Schobbens (en de Commissie voor de Inrichting van de Antwerpse Agglomeratie) deed vervolgens niet moeilijk toen het Te Boelaer aangeboden werd: de gemeente Borgerhout zocht ruimte en de Commissie deelde Deurne formeel mee dat de grond afgestaan moest worden aan Borgerhout. Op 7 mei 1914 legde het Belgisch parlement de grenswijziging met Borgerhout definitief vast.

Schobbens zou later het Rivierenhof als park ook nog redden, een heldendaad die hem aldaar een borstbeeld opgeleverd heeft. In Borgerhout leeft hij voort als straatnaam.

Bron/plaatje: Het Rivierenhof, vijf eeuwen parkgeschiedenis (1997), titel = ander boek.

Geen opmerkingen: