zaterdag 2 juni 2012

E.H. Steens, zonder kindje

De eerwaarde heer Jaak Antoon Steens was onderpastoor in de Peperbusparochie van 1921 tot 1941. Afgelopen week kwamen we hem twee keer tegen met een Hongaars vluchtelingenkindje (een/twee). Op het bovenste plaatje is hij te zien in 1935, ter gelegenheid van zijn zilveren jubileum. Daaronder zijn bidprentje, dat wil zeggen dat het feest over was.
 
Op de onderste foto zou hij opgebaard liggen. Ik zeg zou, want hier maak ik een voorbehoud. Hieronder de mening van de gebroeders Van Mol:

Xavier: Ik herinner me nog zeer goed dat ik rond mijn 6 of 7 jaar, mijn eerste overledene zag. Het was een onderpastoor van St. Jan en hij lag opgebaard in de voorkamer van een huis dat aan de parochie toebehoorde en gelegen was in de Zegelstraat, links vooraan, vóór de toenmalige bib, café en parochiële feestzaal. Het was toen (en nu misschien nog ??, de gewoonte, geestelijken op te baren in hun priestergewaden. Ik zie dit nog heel helder voor mij.
De vraag echter : zou dit Mr Steens kunnen zijn geweest ? Volgens het overlijdensprentje is hij in 1942 overleden (ik was toen dus effectief 6 jaar oud, maar hij overleed in Haacht volgens het prentje. Ongeval ?
Hartstilstand ? Of,  of ...? In onze jeugd bleef een priester, priester in een parochie tot aan zijn dood. In het Latijn : "sacerdos in aeternum". Priester tot in de eeuwigheid.

Is hij terug overgebracht naar zijn (ex)?-parochie ? Wat is er precies gebeurd ? Of is de priester van de foto misschien toch een andere onderpastoor van St.Jan bijv E.H. De Jong ? In welke jaren was hij onderpastoor in St. Jan en wanneer stierf hij ? Die tijd dat we een pastoor hadden en vier onderpastoors, ik denk aan de tijd
van pastoor Op de Beeck, met tegelijkertijd de onderpastoors E.H. Wegghe, Muylaert, Pirenne en Lamot is niet alleen een totaal voorbije tijd, maar voor mijn verhaal hier, absoluut niet relevant, want het is zeker geen
enkele van de vier hoger aangehaalde onderpastoors.

Ik blijf dus opteren voor E.H. Steens.
 
Dominique: Ik ben heel zeker dat het E.H. Steens is. Maar hoe hij terug in Borgerhout is geraakt na zijn overlijden in Haacht, is mij  totaal onbekend. Kan je geen navraag doen op de pastorie van St.-Jan? Of op het bisdom?

Als tijdgenoot van mijnheer Steens was was er ook onderpastoor Stoffels.  Daarna volgden Wegghe en Muylaert. Samen dus 4 onderpastoors, maar de  pastoor was toen nog E.H. Van Opstal.

Geen opmerkingen: