maandag 10 september 2012

Boomcode

Tijdens de zomermaanden heb ik samen met mijn dochter een deel van de pelgrimstocht naar Santiago de Compostela gewandeld. Toen we het stadje Tricastela naderden zagen we een majestueuze boom. Het bleek een tamme kastanje te zijn die een geschatte leeftijd van 800 jaar heeft.

Het is best wel indrukwekkend zo’n oude boom. Een monument waar in de loop ter tijden duizenden pelgrimgangers zijn langs gekomen. Misschien hebben vroeger nog mensen zich gevoed aan zijn vruchten. Want een aantal honderden jaren geleden moesten de reizigers hun kostje onderweg bijeen schrapen.

Ik moest denken aan de historie van de beuk op het voormalige Lanteernhof. Die met alle gemak zou omgelegd worden om er containerklasjes te plaatsen. En aan de bomen van de Gitschotellei, afgedankt als oud vuil. Of de bomen in het te Boelaarpark die bij wijze van preventieve veiligheidsmaatregel omgehakt worden. Of iets verder, de bomen op de De Keyserlei en de VIIde Olympiadelaan, …

Ik kreeg een idee. Laat ons een boomcode opstellen. Ik geef alvast een voorzet:
-          Een boom op het openbaar domein wordt niet gekapt zonder een zwaarwichtige reden.
-          Bij een boom wordt steeds rekening gehouden met zijn ecosysteem.
-          Bij aanplant wordt rekening gehouden hoe die boom er in de (verre) toekomst zal uitzien.
-          Bomen worden niet zomaar gesnoeid. Bij mogelijk risico van vallende takken wordt er een hekje omheen gezet, eerder dan preventief takken weg te zagen.Snoeien moet gebeuren met kennis van zaken. Qua snoeimethode als qua kennis over het boomtype.
-          Als bomen en plannen botsen, moeten de plannen aangepast worden en niet de bomen. Een boom kan nooit omgehakt worden voor een ‘tijdelijke maatregel’.
-          Voor aanplant in straten worden boomsoorten gebruikt die zich daartoe lenen en die bij voorkeur niet te groot worden.
-          District en stad houden een register bij van (waardevolle) bomen.
-          Waardevolle bomen krijgen speciale beschermingsmaatregelen.
-         
Toen ik het idee van zo’n code links en rechts toetste aan de mening van specialisten kreeg ik een berichtje van Hugo Van Dienderen en Johan Malcorps. Zij vertelden dat 2 Vlaamse volksvertegenwoordigers van Groen de vraag voor een boomcharter hebben ingediend. En Jan Mertens signaleerde dat deskundige groen van de stad Patrick Dictus ook al een ontwerp had gemaakt. En ook bij Natuurpunt zit veel kennis. Maar volgens Juul Slembrouck loopt er veel verkeerd door gebrek aan kennis. En zal een code niet onmiddellijk veel oplossen.

Maar we zijn in een verkiezingsjaar. En dus wil ik hier de vraag stellen aan de Borgerhoutse politieke partijen: wie ondersteunt dit idee. Welke partij wil in de komende legislatuur werk maken van zo’n boomcode op districtsniveau en bij uitbreiding, waarom niet, op stadsniveau? (En ook andere districten mogen reageren!) Ik hoor het graag.

Geen opmerkingen: