zondag 23 september 2012

Ook al zie je mij niet meer


Hee, kijk eens! Louis Neefs, beroemde zanger van liedjes als Margrietje en Laat ons een bloem was een Borgerhoutenaar volgens dit bidprentje. O nee, wacht, het zal toch een naamgenoot zijn geweest.
Toch even snel de Wiki van de zanger gecheckt en er is wel degelijk een lokale overeenkomst tussen de Borgerhoutse Louis Neefs (1873-1943) van het prentje hierboven en de Grote Zanger (1937-1980), want laatstgenoemde schijnt ooit leerling van het Technisch Instituut van Borgerhout geweest te zijn.
Zo blijkt maar weer: waar men ook gaat langs Vlaemsche wegen, een Borgerhoutsche link komt men altijd tegen.

1 opmerking:

Erwin zei

En Louis Neefs de zanger heeft ooit een paar maanden op de Collegelaan gewoond, in de periode dat Wat een leven een hit was.

Dat nummer begint met de zin "Als ik ooit eens 5 minuten tijd heb" , wat minstens één van zijn buren inspireerde tot het roepen van "Nu hebt ge geen 5 minuten tijd zeker..." toen hij zeer snel met de fiets voorbij reed.