zaterdag 26 oktober 2013

Proper park


Krugerpark = proper park
uitnodiging om mee te denken over een campagne in 2014

Beste buurtbewoner

Het Krugerpark is top, het is één van de hotspots van Borgerhout. Bij het minste mooi weer zit het vol volk, jong en oud.
Steeds meer is het  ook de locatie voor fijne evenementen. Ook in 2014 zijn er weer een reeks activiteiten gepland.
Maar dit succes eist ook zijn tol.
Ondanks alle inspanningen van straatvrijwilligers en stedelijke diensten blijft het een sisyphus-opdracht om park en plein proper te houden. Heel wat buurtbewoners maar ook parkgebruikers ergeren zich terecht over al het vuil dat elke dag opnieuw achterblijft.

Vandaar het idee om volgend jaar met z’n allen – buurtbewoners, stedelijke diensten, pleingebruikers, organisatoren –  een gezamenlijke en volgehouden campagne te voeren vanaf de lente tot aan de herfst om het krugerpark proper te houden, om de gebruikers duidelijk te maken dat ze hun vuil niet kunnen achterlaten, om de sociale druk op te voeren, en tenslotte om een mentaliteitsverandering teweeg te brengen.
Een ambitieus plan dus, dat alleen kans op slagen heeft als alle mogelijke betrokkenen bij het plein hun stukje ondersteuning leveren. Daarom dat we eerst even met jullie willen van gedachten wisselen over een mogelijke aanpak alvorens we de campagne lanceren.
  • Wie moeten we erbij betrekken, wie wil of kan wanneer wat doen?
  • Welke deelgroepen moeten we vooral aanspreken, bereiken, overtuigen?
  • Creatieve ideeën om op een originele manier campagne te voeren? Slogan, beelden, acties..?
Wil je meedenken en meedoen?
Kom dan donderdagavond 7 november om 20 uur naar Bar Leon (2de verdieping, vergaderruimte)
En laat ons vooraf weten of je erbij kan zijn:wijkoverleg.borgerhout@stad.antwerpen.be
Tot dan.

De initiatiefnemers,
Hanne Vissers (Opsinjoren)
Marijke Van Steenbergen (Buurtregie)
Frans Teuchies (Wijkoverleg)

Geen opmerkingen: