woensdag 23 oktober 2013

Smelly


De aanleg van Laar Nouveau is met 3 maanden uitgesteld, van augustus naar november. Dat heeft te maken met problemen met de riolering.

Eerder was de heraanleg van het Vinçotteplein ook al uitgesteld vanwege problemen met de riolering.

Gelukkig schijnt het stadsbestuur u een rioleringsheffing te willen opleggen zodat u mag betalen opdat men in de toekomst de door hen gemaakte beloftes kan nakomen.

Jippie.

Geen opmerkingen: