maandag 18 november 2013

De gekleurde visie


Antwerpen, den 6 Mei 1904

Aan het Gemeentebestuur van BORGERHOUT

MYNHEEREN,

Het provinciaal Comiteit van Monumenten heeft kennis genomen van de teekeningen van de geschilderde glasramen welke door de heer Grossé in de St.-Janskerk te Borgerhout zouden moeten geplaatst worden.

Dit Comiteit vindt deze teekeningen echter onvoldoende om over het ontwerp te kunnen oordelen. De heer Grossé zou gekleurde teekeningen moeten voortbrengen, die daarby volledig zyn en op schaal gemaakt. In de samenstelling zou hy ook het banale moeten zien te vermyden en geheel het ontwerp beter in den bouwtrent der kerk houden.

Ik zend u diensvolgens de teekeningen weder, die gy wel zult willen aan het belangstellend kerkbestuur doen bestellen.

DE GOUVERNEUR

Geen opmerkingen: