maandag 25 november 2013

Waterbouwkundig Laboratorium 80 (deel 2)Het Waterbouwkundig Laboratorium, WatLab voor de vrienden, viert zijn 80ste verjaardag. En wij van de blog vieren mee. Met foto's en teksten over de voorbije jaren. Vandaag deel 2.

De kern van het Waterbouwkundig Laboratorium bestaat uit twee grote, haaks op elkaar ingeplante hallen met modellen voor fysische onderzoeken (hal 1 en 2) aan de zuidzijde van het terrein. De aan de grote hal verbonden directie- en ateliergebouwen dateren ook uit deze bouwfase. Op de bovenste foto staat de afgewerkte hal. In deel 1 was zij nog in volle opbouw.

Op de 2de foto zie je de pompinstallaties. Uit de 6 beneden-reservoirs wordt water door de pompen naar de boven-reservoirs gestuwd. Uit de boven-reservoirs vertrekken voedingsbuizen waarop de modellen via aftakpunten kunnen aangesloten worden. Daarna vloeit het water weer naar de beneden-reservoirs en is de kringloop gesloten. 

Foto’s: Waterbouwkundig Laboratorium

2 opmerkingen:

Piet Wollaert zei

De eerste verdieping van het bestuursgebouw aan de Berchemlei werd in een latere fase gebouwd (ergens in de jaren '80 van de vorige eeuw).

Piet Wollaert zei

Merk ook op dat Hal 2 op de foto nog vensters heeft. Later werden alle ramen dichtgemetseld omdat er voortdurend foto's gemaakt worden van de lopende proeven en de steeds wisselende lichtintensiteit het onmogelijk maakte om goede foto's te maken. Daarom dat Hal 3 (hoek Karel Van den Oeverstraat en Berchemlei) aan alle ramen ook verduisteringsgordijnen heeft (die meestal gesloten zijn).
Waarom de pompen het water uit de ondergrondse reservoirs eerst nog eens naar hogergelegen bufferbakken stuurt in plaats van rechtstreeks naar de modellen is omdat enkel op die manier het water met een gelijkmatig debiet door het model gestuurd kan worden.