woensdag 22 januari 2014

Het dorp


Vandaag steken we de grens nog eens over en gaan we op bezoek in het heemkundig museum van Deurne. Dat museum is gelegen in Deurne Dorp: de kern van het oude Deurne waar indertijd Borgerhout nog deel van uitmaakte. De naam van deze buurt zegt het zelf: een dorp in Deurne. Ongelooflijk dat deze buurt de slopershamers heeft kunnen weren. Een mooie beschrijving van deze plek staat op de webstek van meubelzaak Pluym, een eigenzinnige meubelwinkel die wat weg heeft van de grot van Ali Baba.

“Deurne-Dorp is stilaan een begrip aan het worden sedert heemkundigen van gans Vlaanderen kwamen kijken hoe een aloude historische dorpskern geïntegreerd wordt in een modern stedelijk weefsel zonder zijn karakter te verliezen.
Wij wandelen vanuit het Volksmuseum op Koraalplaats, eens eigendom van de Choralen van de Antwerpse kathedraal rond 1493, langs de steegjes aan weerszijden van de Turnhoutsebaan waarlangs vanuit de middeleeuwen en mogelijk vroeger allerlei transport vanuit Antwerpen vertrok richting Oostenrijk en Duitsland. Aan de brug over de Schijn diende van oudsher tol betaald. In de steegjes staan nog overal de pittige, romantische huisjes van weleer, vroeger bewoond door “het gemeyne volk” met een schare kinderen en nu gezocht door jongere kleine gezinnen die rust en geborgenheid zoeken in deze unieke woongemeenschap.
Joostplaats, de Rozenstraat, Jan Bielstraatje, Stalinsstraat, Hertstraatje, Grapheusstraat hebben allen nog vrij effectief hun historisch karakter bewaard alhoewel het interieur van de meeste huisjes al aan de moderne behoeftes is aangepast.” (www.pluym.be  )

Op de Koraalplaats vinden we dus het heemkundig museum. De beschrijving ontlenen we van de webstek van het district: “Het Volksmuseum Turninum is gevestigd in een paar oude dorpswoningen en een wagensmidse in Deurne Dorp. Het vormt een getrouwe reconstructie van het leven en werken van de gewone werkman en landarbeider in het begin van vorige eeuw. Het museum omvat een heuse werkmanswoning, een smidse, een schoolklas, een schildersatelier, een dorpsherberg en een diamantslijperij. Verder zijn er zaaltjes gewijd aan de oudste geschiedenis van Deurne, het verenigingsleven, de twee wereldoorlogen, aan verloren ambachten en aan bekende Deurnenaars zoals Leopold Vermeiren, John Lundström of Theo Van den Bosch.

Nog meer info staat op www.schattenvandeurne.be

Het museum is een aanrader. Het is open op zaterdag en zondag van 14 tot 17 u. En zoals je op de foto kan zien, zijn er ook enkele stukken uit Borgerhout in de collectie.

Titel = lied van Wim Sonneveld (met nostalgische foto’s!)

Geen opmerkingen: