vrijdag 14 februari 2014

Senecaut 12: de hongerigen voeden
We zijn aan het einde gekomen van de reeks over de Borgerhoutse bakkersfamilie Senecaut.  Een reeks die begon op de memorabele 21ste juli van het voorbije jaar. Er is echter nog één aspect dat hier niet aan bod is gekomen: de toekomst. Hoe moet het verder met de bakkerij? Wat zal er geworden zijn van de erfenis van Guillelmus Senecaut over pakweg 5 jaren, over 10 jaren, of nog verder weg in de tijd? Een gokje, de bakkerij is dan voor de zoveelste keer over gegeven. En telkens weer begint een nieuwe bakker die zijn hoofdstukje toevoegt aan het verhaal van het brood in Borgerhout.

Want toen bakker Henri Senecaut in 1965 zijn witte schort voor goed aan de kapstok hing en een laatste maal het meel van zijn handen wreef, werd de bakkerij over gedragen aan bakker Bonnaers. Dan is er een bakker van Marokkaanse origine gekomen. Die op zijn beurt opgevolgd werd door bakkerij Luxus (Amine). Tenslotte kwam de huidige bakker Sonbola. Opvallend is wel dat die laatste bakkers het minder lang volhouden dan hun voorgangers. 

En nu staat de bakkerij weerom over te nemen. Wie zich geroepen voelt, kan zich aandienen. De hongerigen voeden is trouwens een werk van Barmhartigheid. En de 'toebehoeren' krijg j'er bovenop.

Met dank aan Anne Senecaut voor de foto’s en het illustratiemateriaal.

Titel = één van de zeven werken van Barmhartigheid

Geen opmerkingen: