woensdag 17 september 2014

Bicycle raceWie maandagochtend Gazet van Antwerpen opensloeg zal misschien verwonderd opgekeken hebben. Er stond een artikel in over een ruzie tussen districtsvoorzitter Marij Preneels (Groen) en stadsschepen voor mobiliteit Koen Kennis (N-VA). Tot daar aan toe, het omgekeerde zou eerder verbazen. Maar de ruzie gaat over de omvorming van de Ruimtevaartlaan tot fietsstraat en Kennis is voor en Preneels is tegen. Voor wie even niet mee is: een fietsstraat is een straat waar de fiets voorrang heeft op de auto en waar een autovoerder de fietser niet mag voorbij steken.  Met de  bedoeling het fietsverkeer vlot te laten doorstromen.

De posities in deze ruzie mogen tegennatuurlijk lijken. Maar nu moeten we een weekje verder in de tijd. Het districtscollege van Deurne neemt een beslissing om de Unitaslaan in Deurne om te vormen tot fietsstraat en verspreidt een persbericht. Dat wordt nog diezelfde avond herroepen door een bericht van schepen Kennis: “het persbericht van Deurne was maar om te lachen.” Kennis zet de bestuurders van Deurne met de billen bloot. Daar moet iets tegenover staan en dus wordt aangekondigd dat de Ruimtevaartlaan fietsstraat wordt.  Eigenlijk een al eerder genomen beslissing die vervroegd zal uitgevoerd worden.

Je kan over fietsstraten veel zeggen. En opdat zo’n straat zou lukken zijn er best wel enkele voorwaarden waaraan moet voldaan worden. De straat mag niet te kort en ook niet te lang zijn. Er moeten een minimaal aantal fietsers rijden, enz… Of de Ruimtevaartlaan hier aan voldoet is niet zeker. Anderzijds maakt deze straat wel deel uit van een districtsroute. Vosstraat, Ruimtevaartlaan, Boekenberglei, Pauwelslei, Dascottelei,Ruggeveldlaan, … Als ik mij niet vergis betaalt BAM in dit geval de rekening.

Ik veronderstel dat Preneels de 'vaudeville' in Deurne goed gevolgd heeft en nu Kennis wat wil jennen. Want Kennis had eerder al erg lelijke dingen over Groen in Borgerhout gezegd. Maar het voorstel om de Ruimtevaartlaan om te bouwen tot fietsstraat komt uit de koker van Deurnes districtschepen voor mobiliteit Tjerk Sekeris (N-VA). Een overtuigd fietser en een man met een visie en kennis van zaken. Misschien moet Preneels, en bij uitbreiding Groen, zich eerder achter Sekeris scharen. 

Titel = lied

Geen opmerkingen: