woensdag 10 september 2014

Graveyard Shift

 
Hier is-ie dood, maar ergens op internet vond ik nog iets over zijn leven:

"Lodewijk Moorkens werd in 1843 in Borgerhout geboren als zoon van de beenhouwer J.B. Moorkens. Hij werd zelf beenhouwer, maar werd na een tijd vetweider. Als vetweider verwierf hij een groot fortuin. In 1878 werd Moorkens in de gemeenteraad van Borgerhout verkozen dankzij de plaatselijke beenhouwers en vetweiders, die ontevreden waren over het nieuwe slachthuis van Antwerpen. Na het overlijden van burgemeester Cornelis Eliaerts in 1880 bleef Borgerhout vier jaar zonder burgemeester. De liberale regering weigerde een opvolger te benoemen omwille van de strijdbare houding van het Borgerhoutse katholieke gemeentebestuur van de Meetingpartij in de schoolstrijd.

In 1882 werd Moorkens dd. schepen van openbare werken en na de katholieke machtsovername in 1884 werd hij door minister Jacobs onmiddellijk tot burgemeester benoemd. Van 1884 tot 1888 maakte Moorkens gedurende een ambtstermijn deel uit van de provincieraad voor het kanton Antwerpen. Tussen 1876 en 1921 lukte het de Meetingpartij enkel in 1884 om de liberalen in het kanton Antwerpen te verslaan. Met de plaatselijke Meetingpartij (de Bond der Gemeentebelangen van Borgerhout) beheerste Moorkens het plaatselijke politieke leven. Alleen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1890 was er even verdeeldheid in de katholieke rangen, maar Moorkens kon zich handhaven en wist de kloof opnieuw ongedaan te maken. Hij werd ook voorzitter van de Bond der Gemeentebelangen van Borgerhout en de Kantonale Bond van Borgerhout, die als afdelingen van de Meetingpartij de plaatselijke politieke korpsen overkoepelden.

Borgerhout groeide in de periode van Moorkens' burgemeesterschap enorm aan van 17.000 inwoners in 1875 tot 36.000 in 1900. Onder zijn bestuur transformeerde Borgerhout tot een voorstad van Antwerpen. Waar vroeger weiden en velden waren werd het nieuwe gemeentehuis ingeplant en kwam de Sint-Janskerk tot stand. Nieuwe straten, huizen en scholen werden gebouwd en gingen gepaard met een uitbreiding van de gemeente- en politiediensten. Ondanks het feit dat Borgerhout grotendeels ingesloten was in de grote militaire omheining rond Antwerpen, had het een heel ander karakter dan Antwerpen. De katholieken van de Meetingpartij beheersten er de politiek. Er werd nauwelijks Frans gesproken en ongeveer de helft van de bevolking waren inwijkelingen uit de plattelandsdorpen van de provincie Antwerpen.

Moorkens was erg actief in het verenigingsleven. Hij was stichter, voorzitter en later erevoorzitter van de politieke maatschappij De Breydelzonen. Hij was stichter-voorzitter van de mutualiteit de Voorzorg en was ook nog dijkgraaf van de Austruweelpolder. In oktober 1903 werd het vijfentwintigjarig jubileum van Moorkens als gemeenteraadslid gevierd. Lodewijk Moorkens overleed onverwacht een jaar later in 1904. De gemeenteraad besliste het plein rond het nieuwe gemeentehuis de naam Moorkensplein te geven. Moorkens' enige zoon Jan Moorkens, die hij na het vroege overlijden van zijn echtgenote alleen had opgevoed, werd zelf gemeenteraadslid in 1907. "

(bron)

Geen opmerkingen: