donderdag 24 september 2015

Het schapenvlees is dit jaar niet vers, eerder pervers

Vandaag is het Offerfeest. Maar er hangt een schaduw over deze dag. 

Vandaag is het Offerfeest. Het wordt gevierd door de moslims over de hele wereld. Tijdens het Offerfeest herdenken de gelovigen dat Ibrahim (Abraham) bereid was om zijn zoon Ismaël (Isaak) te offeren maar uiteindelijk een ram slacht. Een verhaal dat we ook in de Bijbel tegenkomen. Het verhaal vertelt over de onvoorwaardelijke eerbied voor Ibrahim voor God. Maar een God die geen mensenoffers wilt, zoals het in die tijden vaak gebeurde.

Dus offeren moslims een schaap. De wijze waarop het dier geslacht moet worden ligt vast en moet met respect voor het dier gebeuren. Dit jaar is het Offerfeest echter bezoedeld. Er is een Europese richtlijn die zegt dat ritueel slachten enkel in erkende slachthuizen mag gebeuren. Omdat de capaciteit van die slachthuizen niet toereikend is, werden de voorbije jaren tijdelijke slachtvloeren  opgericht. Maar dit jaar wilde de Vlaamse overheid die tijdelijke slachtvloeren niet meer faciliteren.  De Vlaamse minister voor dierenwelzijn beriep zich op de Europese regelgeving. En daar rammelt het verhaal. Europa spreekt niet over tijdelijke slachtvloeren. Dus had de overheid ook nog dit jaar het gebrek aan slachtcapaciteit kunnen opvangen. 

De moslims voelen zich door de overheid in de steek gelaten. Ze voelen zich misbruikt voor doelstellingen die niets met dierenwelzijn te maken hebben. Maar des te meer met politieke profileringsdrang. Politieke spelletjes op hun kap. Vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap roepen de gelovigen op om het feest alsnog in alle sereniteit te laten doorgaan. Maar er zijn wonden geslagen. Een significant deel van onze samenleving voelt zich plots veel minder aanvaard. En de kleine schapenboeren mogen mee het gelag betalen.

(Gelezen in Gazet van Deurne

Foto: www

Geen opmerkingen: