donderdag 10 december 2015

Te Borgerhout, was bier ghebrout

 

Da's toevallig: van de week had ik hier over de combinatie Borgerhout en bier, en dat die twee een lange gedeelde geschiedenis hebben, en kijk: een bewijs! Dit is de tekst van een heel oud geuzenliedje, en in couplet 2 gaat het over Borgerhout en...... bier!


Voor de volledige tekst verwijs ik u naar deze link, en wie wil weten wie Duc d'Alenson (plaatje hierboven) was klikt op dit linkje.

Een Nieu liedeken van Duck d'Alenson, hoe hy ghedacht hadde Antwerpen te pilgieren, ende een Franssche Furie aen te rechten, t'welck tegen zijn voornemen met groot verlies misluckt is

[Na de wyse alst begint] 1583.
 
Wie wil hooren een nieu Liet, Wie wil hooren een nieu Liet,
Al watter t'Antwerpen is gheschiet, Van d'Alenson, van d'Alenson,
Hy is gaen loopen somen siet,
Come ung Poltron
 
Te Borgerhout, was bier ghebrout, Te Borgherhout, was bier ghebrout,
Hy sprack totte Prince com proevert mout, Duck d'Alenson, duck d'Alenson
Prenne Couragie, niet en verflout,
Sprack den Poltron.
 
Voor wie geen zin heeft om het allemaal op te zoeken: in 1583 trachtte de hertog van Alençon tevergeefs Antwerpen in te nemen. Zijn hoofdkwartier bevond zich in Borgerhout. Zijn 1500 man sterke strijdmacht werd in een hinderlaag gelokt en grotendeels afgeslacht.

Proost!

(ps. bovenstaande schermutseling gelieve niet te verwarren met die van een paar jaar daarvoor)

Geen opmerkingen: