woensdag 9 maart 2016

Amerikanen maken Antwerpse jongeren sterker

In het ‘Scoutshuis’ in Borgerhout had een speciale ontmoeting plaats. Een samenkomst van jonge mensen uit Antwerpen en gastsprekers vanuit de Verenigde Staten van Amerika. 

Gisteren waren een twintigtal jonge mensen op uitnodiging van de ambassade van de Verenigde Staten opgedaagd in het Scoutshuis in Borgerhout, het secretariaat van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Onder hen ook Merel Defillet uit Deurne, adjunct gouwcommissaris diversiteit van de Antwerpse scouts. Zij vertelt wat de bedoeling was: “De bijeenkomst had als doel vertegenwoordigers van etnisch culturele minderheden  of van verenigingen  die zich richten op diversiteit te versterken. Een aantal mensen vanuit de Verenigde Staten kwamen uit eigen ervaringen praten en reikten handvaten aan om als vereniging sterker te staan. Er werden uiteenlopende thema’s behandeld zoals contact met de media of het zoeken van bondgenootschappen met andere verenigingen.”

De gastsprekers waren niet  van de minsten. Defillet: “Het waren stuk voor stuk mensen die zelf een recent migratie verleden hebben. Maar die nu belangrijke posities bekleden.  Zij spraken gisteren (red. eergisteren) in Brussel en zouden vanavond (red. gisteren) nog doorreizen naar Frankrijk.”  Het initiatief kadert in een dialoog die de Verenigde Staten wil opzetten met etnisch-culturele minderheden in Europa.

(Gelezen in Gazet van Deurne)

Geen opmerkingen: