dinsdag 27 december 2016

De kniptripVan de week had ik het over de heraanleg van de Bothastraat, en de discussie daarover. Ook rond de plannen van de buurt rond het Moorkensplein is het laatste woord nog altijd niet gezegd. Het definitieve ontwerp voor het Moorkensplein is klaar, maar op het vlak van mobiliteit stroken de plannen niet met wat het district wil. Daarom formuleerde het tijdens de districtsraad nog enkele adviezen voor de stad.
        
Midden januari keurt de stad de definitieve plannen goed, de adviezen van het district al dan niet daarin meegenomen. Vervolgens wordt de buurt geïnformeerd. De werken moeten dan tegen het najaar van 2017 van start gaan en zouden een jaar duren.

Veiligheid voor de zwakke weggebruiker is een pijnpunt. Het Moorkensplein ligt in een erg dichtbevolkt deel van Borgerhout, het wordt intensief gebruikt door heel wat bewoners en spelende kinderen. Wanneer doorgaand verkeer in twee richtingen mogelijk blijft, is voor het district een probleem.

Daarom formuleerde het district onder meer het advies om de as Sergeyselsstraat-Eliaertsstraat te knippen voor autoverkeer, zodat doorgaand tweerichtingsverkeer van auto’s over het plein onmogelijk wordt gemaakt. “Dit om de veiligheid te garanderen van de gebruikers in het algemeen, en van de spelende kinderen in het bijzonder.”

Verder adviseert het district onder meer om het doorgaand autoverkeer op de as Moorkensplein (achter het districtshuis) - Maréestaat te verbieden en de Maréestraat om te vormen tot een autovrij woonerf. De kans dat de stad deze twee adviezen zal meenemen, is echter gering.
“Waar we wel blij mee zijn, is dat het plein aan de kant van de Mellaertsstraat zal worden uitgebreid tot aan de gevels, zodat er geen aansluiting meer kan gemaakt worden met de Eliaertsstraat.”

bron GvA, foto's, HH

Geen opmerkingen: