maandag 21 juni 2010

Op den slag dood
Waar gehakt wordt vallen spaanders, en waar ge/ver/af en- opgebouwd wordt gebeuren dus arbeidsongevallen. En omdat er in Borgerhout continue gewerkt wordt, valt er regelmatig een spaander. Een paar maanden terug nog op de hoek van de Bleekhofstraat met de Kroonstraat.

Vandaag gaan we terug naar de spaanders van 1880.

Op de foto de Jagersmolen, die stond aan het einde van de huidige Blijde Inkomststraat, maar hier gezien vanuit de 's-Herenstraat. (meer molen hier, en hier en daar).

Op 12 november 1880 meldde het weekblad De Werkman dat er een verschrikkelijk ongeval bij deze molen had plaatsgevonden. De molenaar, M. Gommers, en twee van zijn werklieden stortten tijdens herstellingswerken 7 meter naar beneden op de straatstenen. De molenaar was 'op den slag dood', de twee anderen leefden bij het ter perse gaan nog.

De molen werd in 1902 afgebroken.

Info & onderste plaatje uit een artikel in het Heemkundig Handboekje voor de Antwerpse Regio, jaargang 58, nr. 2 door Gaston Van Bulck. Foto uit de collectie van Hendrik Roelandt.

Geen opmerkingen: