woensdag 18 augustus 2010

Gezwam (2)


"Wonderbare Verschijning van een Maria Beeld aan den stam van eenen boom ten huizen: Hooge Weg 84-86 Borgerhout"

Precies 100 jaar geleden (in 1910, voor de duidelijkheid) verscheen Onze Lieve Vrouw in de vorm van een paddestoel - of andersom - aan de Hogeweg. Kortheidshalve verwijs ik u naar een eerdere bijdrage over dit merkwaardige mirakel: verschijn!

Geen opmerkingen: