donderdag 23 september 2010

De Slag van Borgerhout (1579)


Wij moesten vroeger op school de jaartallen uit ons hoofd leren: de Tachtigjarige Oorlog duurde van 1568 tot 1648. Bovenstaand plaatje illustreert een marginale schermutseling in die ellenlange oorlog: de Slag van Borgerhout op 2 maart 1579.

De opstandelingen (de goeien) hadden hun winterkwartier opgeslagen in Borgerhout, en werden daar overvallen door de Spanjaarden (de slechten) onder bevel van Alexander Farnèse. Die waren met veel meer zodat de anderen binnen de muren van Antwerpen veiligheid zochten. Toen waren er al ongeveer 200 man gesneuveld, tegenover 50 tot 60 Spanjaarden.

De slechten gingen naar goed oorlogsgebruik aan het plunderen en brandstichten. De kapel van Borgerhout en tweederde van de woonhuizen gingen in vlammen op. Van de ruim 500 huizen die Borgerhout toen telde bleven er nauwelijks 167 min of meer overeind en bewoonbaar, net als 17 van de 57 huizen van plaisantiën.

Een Spaanse Furie, op Borgerhouts formaat.

Plaatje/info: Borgerhout onder Deurne (1989) door Oscar Verschroeven

Geen opmerkingen: