dinsdag 22 november 2011

Ouderlijk huis


Gitschotellei nummer 331, het ouderlijk huis van Renaat Braem (beroemd architect: wiki).

"Dit is het linkerpand van twee gespiegelde driegevelwoningen. Deze onderscheiden zich in het bouwblok door een onuitgesproken cottageallure en een zij-ingang met een ijzeren hek. Renaat Braem bleef hier wonen tot aan zijn huwelijk, zijn moeder overleed er in 1944.

Als kwajongen bouwde hij met zijn vriendjes uit de buurt nog een heus 'dorp' in de weide achter het ouderlijk huis, alwaar in kleine hutjes, opgetrokken uit takken en bouwafval, druk geoefend werd in geheimtaal."

Later zou hij in dezelfde buurt dat bouwen nog eens overdoen, maar dan in het echt.

Nu zijn op dat adres de grafische vormgevers Oeyen en Winters gevestigd, vormgevers van het Reuzenjaar (website onder constructie). Creatief stukje grond, wil ik maar zeggen.

(bovenste plaatje + geciteerde tekst: Monumenten & Landschappen 21/6, november 2002)

Geen opmerkingen: