woensdag 11 januari 2012

Gescheiden
Van 13 tot 29 mei 1939 werd er een overzichtstentoonstelling georganiseerd over nieuw Borgerhout. Dat ging dus over het extramurosgedeelte dat toen nog volop in ontwikkeling was.

In zijn rede erkende schepen van openbare werken De Belder toen al dat er sprake was van 2 Borgerhouten: "Voorzeker DIT Borgerhout (= intramuros, HH) zal ons steeds dierbaar blijven en het voorwerp uitmaken onzer belangstellende bezorgdheid. Maar vergeet (..) niet dat er nog een Borgerhout is, in omvang minstens zoo belangrijk als het andere, en gunstig gelegen buiten den knellende druk der krijgsomwalling, op breede verkeerswegen met aanpalende Gemeenten, een grondgebied, dat een ruim arbeidsveld biedt voor zijn ondernemingsgeest?"

Toen de vestingwerken ontmanteld werden kon er een doorsteek gemaakt worden tussen oud en nieuw Borgerhout. Zie foto: de Stenenbrug (rond 1909). Maar op de plek van de omwalling werd in de jaren 1960 de Ring aangelegd en zo zijn de twee nog altijd gescheiden. Tegenwoordig door 230.000 auto's per dag.

Sinds de aanleg van de Ring is er nog een tweede oversteekplaats naar het andere Borgerhout: na de afbraak van het oude Ooststation kunnen we rechtdoor van de Plantin en Moretuslei naar de Luitenant Lippenslaan.

Langzaam komen we tot elkander. Nu is het wachten op de overkapping.

Geen opmerkingen: