zondag 27 mei 2012

E.H. Steens met zijn Hongaarsch kindje (1)
Xavier Van Mol stuurde ons nog een aantal foto's die betrekking hebben op de Hongaarse vluchtelingenkinderen in Borgerhout. Het vorige deel stond hier, maar omdat het er zo veel aan het worden zijn heb ik er een apart label voor aangemaakt, zie onderaan dit stukje. Daarop klikken en alle artikeltjes staan overzichtelijk bij elkaar.

Over de foto's hierboven schrijft Xavier:

Nogmaals een bijdrage over de Hongaarse kinderen, die destijds in Borgerhout werden opgevangen. Wat is er zo bijzonder aan mijn mail met bijhorende foto's van vandaag ?


1. Eerst en vooral zijn het niet alleen gezinnen, die Hongaarse kinderen tijdelijk opvingen : hier is het één van de onderpastoors van de St. Jansparochie, Eerwaarde Heer Steens (uiteraard met de hulp van zijn familie)


2. We kunnen hier eveneens opde foto's van mijn vader zaliger, precies dateren wanneer de kinderen in Borgerhout toekwamen : 1924 om precies te zijn (één foto is gedateerd maart 1924, een andere juni van datzelfde jaar)


3. Interessant zijn ook de gegevens over de gebruikte belichtingstijden. We mogen niet vergeten dat deze foto's op glazen fotoplaten werden gemaakt, de fotograaf onder een zwarte doek om het omgekeerde beeld heel scherp te kunnen waarnemen in zijn camera met blaasbalg


4. ook over de weersomstandigheden op het moment van de opnamen, lezen we ook een en ander op een paar foto's van mijn vader.

Geen opmerkingen: