zaterdag 20 oktober 2012

De geest van koning Leopold II

In de 19de eeuw werd Afrika gekoloniseerd door de Europese landen. Ook de Belgische koning Leopold II verwierf daar ter persoonlijke titel een lapje grond dat de naam Congo –Vrijstaat kreeg. De vorst zou zich inzetten voor de bestrijding van de slavernij. Wie goed oplette tijdens de geschiedenislessen herinnert zich nog wel Lippens en De Bruyne, twee militairen die het leven lieten in de strijd met Arabische slavendrijvers. Maar wat daar nog meer gebeurde liep zo de spuigaten uit dat de koning zijn Afrikaans privé-domein in 1908 moest afgeven aan de Belgische staat. Dit staat uitvoerig beschreven in “De geest van koning Leopold II” van Adam Hochschild.

Op 31 oktober 2008 had ter herdenking van de overgang van Congo Vrijstaat naar Belgisch Congo in het districtshuis een literaire avond plaats. Er werd even stilgestaan bij de 8 Borgerhoutenaren die hun leven verloren in dit megalomane project van de Belgische vorst. En die tot op vandaag herdacht worden met een herdenkingssteen in de muur van het districtshuis. Er werd eveneens stilgestaan bij de ontelbare Congolezen die in diezelfde periode voortijdig het leven verloren als gevolg van de nietsontziende exploitatie van het land.

Districtsraadvoorzitter Farid Hemdane was aanwezig. Aan een herdenkingssteen kan nu eenmaal geen addendum toegevoegd worden. De voorzitter suggereerde om in het districtshuis een plaat te hangen die zou verwijzen naar deze zwarte bladzijde uit onze geschiedenis. Ik heb hem toen een tekst aangeboden. Ik vrees dat het goede voornemen in de drukte van alledag uit het oog verloren is. Maar mijn aanbod blijft.


Geschiedenisles.

Die dag was meester haast ontroerd
toen hij in lyrische devotie uitweidde:
de nobele taak door koning uitgevoerd
de beschaving in Congo te verspreiden.

En hoe onze jongens hun leven gaven
- in edelmoedigheid nooit volprezen -
voor de bevrijding van de negerslaven.
Of hoe een klein land groot kan wezen.

Maar tijd ontbloot gestaag de kroon:
de royale missie was niet zo schoon,
koning bestuurde als een kil despoot.

Vorstelijke zucht naar rubber en ivoor
trok door het woud een bloedend spoor…
Vrijheid vond in slavenwerk de dood.


Titel = boek

1 opmerking:

Erwin zei

Misschien eens aan de nieuwe districtsraad voorleggen na 1 januari 2013?