zondag 7 oktober 2012

Gesloten afdeelingMacaber documentje uit de tweede wereldoorlog. Het is een schrijven van 20 augustus 1942, gericht aan het ziekenhuis St. Vincentius in Kalmthout. Er werd hen verboden zieke joodse mensen op te nemen, de behandeling van die patiënten werd slechts toegestaan in een gesloten afdeling van het St. Erasmusziekenhuis te Borgerhout (toen nog in de Fonteinstraat) en enkel door joodse geneesheren. Dit in opdracht van de gouverneur Jan Grauls:

Mijne Heeren,

Op bevel van de Bezettende Overheid, heb ik de eer U mede te deelen dat er in het St.Erasmusgasthuis Distrikt Borgerhout, een gesloten afdeeling is voorbehouden voor de verzorging van de Joden. Het is voortaan verboden aan alle andere stedelijke en private ziekenhuizen en Sanatoria, Joden op te nemen of ten huize te gaan behandelen.

(via)

Ps: Gouverneur Jan Grauls (1887-1960) werd op 15 mei 1945 door het krijgsgerecht veroordeeld tot vijf jaar hechtenis; in juni 1947 kwam hij vrij en in 1950 kreeg hij zijn burgerrechten terug. (bio)

Geen opmerkingen: