vrijdag 1 maart 2013

Grenssteen en boordsteen

Een artikeltje in GvA  over een verdwenen grenssteen tussen Borgerhout en Deurne in de Cruyslei leidde tot een interessant artikel  op de site van Antwerpse Vereniging voor Bouwhistorie en Geschiedenis. Het artikel in de krant verhaalde dat bij de straatwerken aan de Cruyslei tussen 2008 en 2010 een boordsteen (of kantsteen) met grensmarkering verwijderd was. In een eerste reactie liet de verantwoordelijke schepen voor Openbare werken Guy Lauwers weten dat hij de betreffende steen zou laten opzoeken. In een volgende reactie liet een kabinetsmedewerker doorschemeren dat de steen misschien al bij eerdere werken was weg genomen. Wat dan weer met klem door bewoners werd tegen gesproken. Enfin, het kwam er op neer dat de steen verdwenen was. 

De auteur van het artikel, Jerry Driesen zegt dat er doorheen de jaren vele grensstenen verdwenen zijn ten gevolge van herprofilering- of andere straatwerken: “Deze markante, maar acuut bedreigde grensrelicten zijn in geen enkele officiële inventaris van onroerend erfgoed opgenomen. Een inventarisatie van de actuele toestand dringt zich daarom op.” schrijft de auteur.

Jerry Driesen geeft dan zelf het verhaal achter de grensstenen tussen Antwerpen en Borgerhout, die de  grens tussen de toen zelfstandige gemeenten markeerden. Die grens werd gevormd door de Potvliet of Vuilbeek en kende een grillig verloop. Ze werden einde van de 19de eeuw gelegd. Er zijn er momenteel 13 geteld. De stenen tussen Borgerhout en Deurne dateren van latere datum, vermoedelijk van net voor de 1ste wereldoorlog, toen de straten werden aangelegd. Er is er nog eentje te zien in de Herrystraat ter hoogte van de huizen 13-14 en in de Van Havrelei aan nr 92. De stenen tussen Borgerhout en Deurne zijn volgens de auteur iets “stunteliger” van uitvoering.

De grensmarkering in de Cruyslei was volgens de bewoners nog anders. Het was een inscriptie in de boordsteen zelf, voor huis nr 58. In het buurtblad ’t Vliegerke heeft ooit een foto gestaan. Dat is de foto die je bovenaan dit artikel kan zien. En het enige wat nog rest van dit markant stukje historische erfgoed.

Wie het nog eens wil nalezen van de andere grensstenen kan hier en daar terecht.

Foto: 't Vliegerke

Geen opmerkingen: