zaterdag 2 maart 2013

Losse ideeën en mogelijkheden


Als het Moorkenspark op de helling staat schakelen we gewoon over naar de tweede versnelling: het spooremplacement ‘Spoor Oost’, gelegen tussen de Schijnpoort en de Donkere poort. (vanaf hier: persbericht, +/-)

Verwacht wordt dat deze binnen een tiental jaar zal ontruimd zijn, en dat opent heel wat kansen voor de buurt. Plannen zijn er nog niet, wel losse ideeën en mogelijkheden. In het stedelijk ruimtelijk structuurplan wordt de mogelijkheid van een nieuwe parkverbinding tussen het Rivierenhof en Park Spoor Noord gelanceerd. Zowel de stad als de buurt zijn nog op zoek naar ruimte voor voorzieningen zoals scholen, sportinfrastructuur en volkstuintjes. Is dit een geschikte locatie voor woningen of kantoren? In het nieuwe beleidsakkoord is sprake van een KMO-zone ‘met veel groen’… Hoog tijd dus om met alle betrokkenen na te denken, te dromen hoe dit grote gebied best kan ingevuld worden.


Dieter Van de Velde studeerde vorig jaar af als master in de stedenbouw en ruimtelijke planning aan de Artesis Hogeschool. Voor zijn eindwerk onderzocht hij de noden en mogelijkheden van de site Spoor Oost. Zijn ontwerpend onderzoek leidde tot een drietal toekomstscenario’s, die onderling getoetst worden aan een aantal randvoorwaarden. Dit eindwerk had tot doel om enkele wervende voorstellen te formuleren die een startpunt kunnen zijn voor discussie met alle betrokkenen. Het onderzoek staat ten dienste van dialoog en debat.

Op uitnodiging van cityLabo vzw, het districtsbestuur Borgerhout en het Stedelijk Wijkoverleg Borgerhout presenteert Dieter Van de Velde op 20 maart de resultaten van zijn eindwerk. Na deze lezing volgt een panelgesprek met de schepen voor stadsontwikkeling Rob Van de Velde, districtsvoorzitter Marij Preneel en stadsbouwmeester Kristiaan Borret. Deelnemen aan deze lezing is gratis. Deze infoavond wordt voorafgegaan door een geleide wandeling op de site van Spoor Oost. Afspraak woensdag 20 maart om 18:30 uur op het Terlooplein.

Deelnameprijs: 6 euro, inclusief soep, brood en een drankje.

Inschrijven voor de lezing is niet verplicht, wel gewenst. Voor de wandeling moet wel ingeschreven worden (vermelden: wandeling en/of lezing, aantal personen) uiterlijk 15 maart via secretariaat@antwerpenavertechts.be.

Geen opmerkingen: