dinsdag 6 augustus 2013

350


In 1978 werd in de buurt van het vliegveld een krantje in elkaar gebokst. Het waren niet meer dan 4 aan elkaar geniete gestencilde blaadjes. Net voor de vakantie rolde nummer 350 van de persen.

De ruggegraat van de redactie van buurtkrant ’t Vliegerke wordt gevormd door 3 vaste leden. Polle Debrouwere is de buurtreporter. Hij geeft alle nieuwtjes die gebeuren in de 20 straten die de verspreidingsbuurt van het krantje vormen. En die deels in Borgerhout, deels in Deurne liggen. Polle: “Ik beschik over een netwerk van straatcorrespondenten. Zij melden wat er in hun straat is voorgevallen. Eigenlijk zijn dat de nieuwtjes die mensen aan de schoolpoort of in de winkel aan elkaar vertellen.”

Mandus Sprengers is de heemkundige van het gezelschap en schrijft elke maand de rubriek ‘Achteruitkijkspiegel’. Mandus: “ik zoek altijd naar een onderwerp dat verbonden is met de buurt. Regelmatig trek ik naar de erfgoedbibliotheek om informatie te zoeken. Of bezoek ik oude mensen om hun verhaal op te tekenen.” Mandus is trouwens lid van Gitschotelbuurschap.

Carl Asaert is hoofdredacteur en schrijft de rest van het krantje vol: “dat kan van alles zijn, een speciale gebeurtenis in de buurt, een bijzondere prestatie van een buurtbewoner of activiteiten van verenigingen. Alleen het Kerstverhaal besteden we uit. Daarvoor hebben we iemand die nog zo’n lekker nostalgisch en ontroerend verhaal kan schrijven.” Bovendien zorgt Carl voor de layout. ’t Vliegerke kan op een ruime groep medewerkers rekenen. Carl: “Er zijn er nog enkele losse schrijvers, een plooiploeg die het krantje in elkaar steekt en bussers die het rond dragen.”

Buurtreporter Polle woont in Borgerhout. Iedereen in het verre buitengebied van Borgerhout kent hem, als hij weer eens zijn stapschoenen aantrekt en doorheen de buurt wandelt. Hij is dan ook wel een beetje een beroemde Borgerhoutenaar.

Foto: kopie van een foto van GvA (vlnr: Mandus Sprengers – Carl Asaert – Polle Debrouwere)

Geen opmerkingen: