woensdag 16 oktober 2013

Relics


Dit weekend in het Reuzenhuis, het Relics Kunstenfestival.
Relics slaat de vleugels open voor jong, loslopend wild. Kunstenaars van allerlei pluimage kunnen gedurende 2 dagen hun creativiteit tonen tijdens dit festival.
Tijdens het weekend van 19 en 20 oktober zal  er een doorlopende expo met beeldende kunst (fotografie, schilderkunst, audio-visuele kunst en installaties) gecombineerd worden met poëzie en muziek.
Naast bekendere namen uit het Antwerpse kunstmilieu, wil Relics jonge kunstenaars een platform bieden op een laagdrempelige manier.
Meer info op de website.

Geen opmerkingen: