zaterdag 19 oktober 2013

't Sociaal Reuzeke
Volgend berichtje gleed enige tijd terug in mijn brievenbus. Er staken ook enkele foto’s bij. En omdat vandaag Wilfried Martens ten grave gedragen wordt en daarmee het aantal Wilfrieden vermindert, is elk positief bericht een troost.

Eind september werd " 't Sociaal Reuzeke 2013", de prijs voor vrijwilligerswerk, uitgereikt. Met deze tweejaarlijkse prijs wil ACW-Borgerhout organisaties ondersteunen die zich inzetten voor een betere verstandhouding en samenwerking tussen diverse groepen in de samenleving.
 
De prijs van de jury ging dit jaar naar Al Ikram, waarvan de vrijwilligers zich dagelijks inzetten tegen armoede en dit doen door onder meer het aanbieden van voeding, babyspullen, kleding, lessen Nederlands en advies. Zo helpen ze wekelijks 750 mensen ongeacht hun religie, nationaliteit, verblijfsstatuut of achtergrond.

Naast de prijs van de jury werd ook de publieksprijs uitgereikt. Deze ging naar Steunproject voor hun initiatief “Borgerhout Fietst”, waarmee ze de Borgerhoutse mobiliteitsuitdagingen in de aandacht willen brengen en de allochtone en autochtone fietsers dichter willen brengen.  

Naast deze twee winnaars waren er ook nog andere genomineerden: “Free hands”, Familieclub Magnifiek” en “KunstZ”.

Geen opmerkingen: