zaterdag 12 oktober 2013

Via cruycis
De Cruyslei (Via cruycis in het Latijn) is een onderdeel van de traditie van bouwwoede. Het is een nabootsing van de lijdensweg van dorp tot stad.

Op de bovenste foto wordt waarschijnlijk de tramverbinding met grote stad aangelegd, op de onderste foto ziet u een actueel beeld van die kruisweglei.

In 1741 werd de kruisweg verplicht in alle rooms-katholieke kerken. Anno 2013 moet u misschien eens vrijblijvend gaan zien op de Cruyslei.

"Aan het verrichten van de kruisweg is door de pausen gedurende meerdere eeuwen een volle aflaat verbonden, onder de normale voorwaarden." (Wikipedia)

Geen opmerkingen: