zondag 10 november 2013

Schone Schijn


Het is een idyllisch beeld: een riviertje meandert rustig, een brug en een bomenrij in de schijn van een herfstzon. Maar de landelijke rust wordt verstoord door de oprukkende stad. Op de achtergrond ziet je de machines ongenadig het land bouwrijp maken…

Schijn bedriegt. We staan op de Parkweg in het Rivierenhof in Deurne en kijken naar het stukje Borgerhout dat zo graag Deurne zou willen zijn. Een enclave aan de Turnhoutsebaan, geprangd tussen Ring en Schijn. Het terrein waarop gewerkt wordt is de parking Deurne Huizekens. Eigenlijk wordt de bestaande parking verschoven tot tegen de Turnhoutsebaan. En waar de parking was komt een speeltuin. De meanderende rivier is de Schijn die onlangs ontdaan is van het vervuilde slib en daardoor terug schoon is. De oever van de rivier zal afhellend gemaakt worden. Dan kunnen kleine diertjes en jonge vogels makkelijker uit en kinderen in het water.

Het gevaar zit hem in een andere hoek. Naar het schijnt onderzoekt ingenieurs- en milieuadviesbureau Antea nu ook de mogelijkheid om de ring te verbreden voor het geval dat de aanleg van de A102 en de R11 bis niet haalbaar zouden zijn. Volgens Ademloos wordt hiermee niet alleen terug gegrepen naar het BAM tracé. Maar er zouden dan ook grote verkeerswisselaars worden gebouwd ter hoogte van Borgerhout en Berchem. Bovendien zou de ring uitbreiden tot 16 rijstroken en op sommige plaatsen zelfs tot 19. Een aantal van die nieuw aan te leggen rijstroken zouden door het huidige Rivierenhof lopen zodat een stuk van het park zou opgeofferd worden.

Titel = tv serie

Geen opmerkingen: