maandag 23 december 2013

Geene voldoende aanduidingen


Een soortement van vervolg op de brief van 5 april 1906.

Antwerpen, den, 16 juli 1906

Mijnheeren,

Het Provinciaal Comiteit van Monumenten wien ik voor advies de teekening had overhandigd der beelden, welke de fabriekraad van St. Jan vraagt om in deze kerk te mogen plaatsen, is van gevoelen dat die teekeningen geene voldoende aanduidingen geven aangaande het karakter der figuren. Derhalve zal het slechts bij het zicht der modellen zijn oordeel kunnen uitbrengen.

Ik verzoek u dus, Mijnheeren, het kerkbestuur uit te noodigen aan dit verlangen te voldoen.

De Gouverneur

Geen opmerkingen: