vrijdag 10 januari 2014

Senecaut 9: de 1ste fotograaf

In onze reeks “De Senecauts” maakten we in aflevering 3 kennis met Guillelmus en Leona Senecaut – Verhoeven. We publiceerden bij dit stukje 2 foto’s: de trouwfoto van het jonge paar en een foto van de bakker. De foto’s werden echter niet chronologisch getoond. Want de bovenste foto werd later gemaakt dan de onderste. Wie niet alleen naar het beeld heeft gekeken maar ook naar de tekst onderaan op de foto’s kon iets merkwaardigs vaststellen. De trouwfoto heeft enkel Franse tekst, de andere is tweetalig Frans-Nederlands. We tonen deze keer de rugzijde van beide foto’s, dan zie je het beter. 

De foto’s zijn genomen door Atelier Ch. de Latin. De trouwopname op 15 april 1904 nog met een Franstalig opschrift op de achterzijde, de foto van Guillelmus alleen met Nederlandstalig opschrift. Kleindochter Anne veronderstelt dat de foto’s de vernederlandsing van Vlaanderen illustreren. En dat zou best kunnen. Tot een eind in de 19de eeuw is Frans de staatstaal in België. De ambtenarij, het onderwijs, het leger,… praten allemaal in de taal van Molière. Eind 19de eeuw komen de eerste wetten tot stand die het Nederlands voor bepaalde sectoren toelaat. In 1898 erkent de Gelijkheidswet het Nederlands als officiële rijkstaal, naast het Frans.
  
De fotograaf had zijn atelier in de Kroonstraat nummer 34. Dat nummer is momenteel niet in gebruik. Het huis zelf is blijkbaar gesloopt, de woning die er nu staat, is van recente datum. Maar links van dit gebouw staan nog een aantal statige herenhuizen. Waarschijnlijk was het atelier van Ch. De Latin ook in zo’n mooi burgerhuis gevestigd.

Geen opmerkingen: