maandag 31 maart 2014

Bezette stad
Ik was niet van zin om nog meer te schrijven over de actie van de foorkramers aan de Turnhoutsepoort verleden woensdag. Maar van het nieuws op ATV dit weekeinde over de inzet van het leger tegen het kermisvolk als ze nieuwe acties zouden ondernemen, kreeg ik, op zijn Antwerps gezegd, de ‘weubbe’. Soldaten tegen je eigen bevolking inzetten??? Heb ik dat goed gehoord??? Praten we nu over Kiev, Istanboel, Caïro,…??? Nee begot, over Antwerpen!

Dat de burgemeester zich zou profileren op de kap van deze mensen is niet zo verwonderlijk. Dat zootje ongeregeld telt hooguit enkele UNIZO-leden, maar zeker geen ondernemers aangesloten bij VOKA. En die brengen ook geen stemmen op. Die boze autochauffeurs daarentegen... Sinds zijn intrek op ’t schoonverdiep rijgt de burgervader de ene aanvaring na de andere aan elkaar. En dat legt hem geen politieke windeieren. Ik laat het dan maar overwaaien en hoop dat na de verkiezingen BDW meer burgemeester zal worden en minder politieke campagnevoerder. Maar af en toe voel ik toch wel plaatsvervangende schaamte. Zoals met die verzuurde ruzie over de pandaberen. 

Het bericht om het leger in te zetten is voor mij echter een brug te ver. De foorkramers zijn geen bedreiging voor de nationale veiligheid. En wat de economische schade betreft: hoe vaak heeft het verkeer al stil gestaan als gevolg van de Oosterweelsoap? Bovendien heeft Borgerhout al voldoende nare ervaringen met het optreden van de 'gevestigde orde' tegen mensen die voor hun rechten opkwamen. Denk maar aan de betoging voor de toenmalige fabriek ‘den bougie’ waar 5 arbeiders werden neergeschoten door de rijkswacht. Berten Fermont die als politiek gevangene zijn opsluiting niet overleefde. Of Herman Van den Reeck die tijdens een betoging door de politie werd doodgeschoten. Evenveel doodzonden op de ziel van Borgerhout. Dus praten, Bart, praten.

En wat ik erg teleurstellend vind, is dat gouverneur Cathy Berx, die van CD&V strekking is, de megafoon van dienst was. Zelfs al probeert zij haar eerste interventie naderhand te minimaliseren.

Titel = dichtbundel van Paul Van Ostaijen


Bonus: een voorproefje hoe het worden kan bij een echte confrontatie.

3 opmerkingen:

Vincent De Munck zei

Wilfried, het gaat over het inzetten van takelwagens, omdat de politie die camions zelf niet kan wegslepen. Door beelden van legergeweld en repressie op te roepen, verspreiden jullie bewust propaganda.

Ik vind het zonde dat deze boeiende blog, die mensen zou kunnen verenigen rond hun liefde voor hun Stad, zich continu voor de kar van een bepaalde politieke strekking laat spannen. Jullie volste recht natuurlijk, maar ik betreur het wel.

wilfried zei

Vincent, luister nog eens goed naar het nieuwsbericht op ATV, je kan het hierboven aanklikken. Daar is geen sprake van het inzetten van takelwagens. Wel over het inzetten van het leger. Het is pas later dat het bericht genuanceerd werd. Zoals ook Berx naderhand haar uitspraak minimaliseerde.

Maar waar het mij ook om te doen is, is dat de burgemeester zich profileert op de kap van een maatschappelijk zwakke groep. (Lees de internetfora er maar eens op na om de appreciatie van de mensen voor deze groep te kennen.) En dat de goegemeente struikelt over het protest van deze groep terwijl deze mensen opkomen voor hun dagelijkse boterham. Dat druist in tegen mijn rechtvaardigheidsgevoel.

En ik denk niet dat ik mij voor een welbepaalde politieke kar laat spannen. Ik heb in vroegere bijdragen ook over andere politieke partijen geschreven. Denk maar aan het kappen van de bomen op de Gitschotellei. Dat heb ik vergeleken met de actie van Groen voor het behoud van de bomen op de De Keyserlei. Of de vaandelvlucht van districtschepen Moerkerke of een aantal artikels over Te Boelaarpark. Dat ben ik niet altijd even vriendelijk voor de meerderheid in Borgerhout.

Miguel zei

Men zou toch beter even nagaan of deze foorkramers op eigen initiatief deze actie hebben opgezet. Of ze niet zijn opgejut door één of andere actie-specialist. Er is een minderheid in deze stad die dit zonder meer leuk vindt, alles leuk vindt dat volgens hen bewijst dat deze bestuursploeg slecht is.