donderdag 6 maart 2014

Park Spoor Oost: de actiegroep
Enkele mensen in Borgerhout hebben een nieuwe bewonersgroep “bewonersvereniging Park Spoor Oost” boven de doopvont gehouden. Want ze zijn ongerust over de ideeën die circuleren omtrent het rangeerstation achter het Hof Ter Lo. Michel Franssens treedt op als woordvoerder: “Op verschillende bestuursniveaus worden ideeën geuit voor de invulling van dit rangeerstation. Parking voor sportpaleis, BAM-tracé, Sinksenfoor, KMO-zone. Deze voorstellen zetten een grote druk op de leefbaarheid in de directe omgeving. Maar de buurtbewoners zelf zijn niet betrokken in de gesprekken.” 

De nieuwe bewonersvereniging Park Spoor Oost trekt resoluut de kaart van een groen park. Omdat Borgerhout een van de minst groene en gezonde districten binnen Antwerpen is. Bovendien verliezen de inwoners volgens de bewonersgroep door de BAM-werken een deel van het Rivierenhof en herbekijkt de stad daarenboven de parkinvulling van het Moorkensplein. Michel Franssens: “Waar moeten onze kinderen weldra spelen? Tussen het fijn stof, de auto’s en het lawaai? De stad wil jonge gezinnen aantrekken, maar jaagt ze net weg”. 

Daarom vraagt bewonersvereniging Park Spoor Oost inspraak voor bewoners en een onderhoud met de betrokken schepenen op stads- en districtsniveau. De groep werkt ook een facebookgroep uit, maakt een website aan en verspreidt affiches in de buurt van rangeerstation Spoor Oost. Daarnaast zoekt de nieuwe vereniging steun van zoveel mogelijk omwonenden en samenwerking met organisaties en verenigingen om samen te ijveren voor een park op het gehele terrein van het spoorwegemplacement. Als een groene buffer tussen de Ring en het district. 

Toch nog een kleine suggestie: kan er geen originelere naam gezocht worden voor het park? Nu is er ook al een groep die ijvert voor een park Spoor Zuid op de Konijnenwei. Dan is het enkel nog wachten op park Spoor West op de Middenvijver op Linkeroever en dan kunnen we gelijk monopolie gaan spelen. 

Foto: bewonersvereniging Park Spoor Oost

1 opmerking:

Miguel zei

Om het gebied mooi te laten aansluiten bij de bewoonde kern, moet het huidige doorgaand treinverkeer zo dicht mogelijk bij de singel komen. Daar gaat de actiegroep Groene Singel niet mee kunnen lachen. Dus een andere oplossing voor het doorgaand treinverkeer. Een brug ? Die overleeft geen referendum. Een tunnel dan maar ? Dat wordt opboksen tegen de actiegroep Red de Rioolrat. Trouwens, 2 parken ten Noorden van de Turnhoutsebaan en geen enkel ten Zuiden van de Turnhoutsebaan, daar komt een communautaire rel van .