dinsdag 19 april 2011

Levet Scone (de vlag editie)

Het glasraam van het lyceum aan het Krugerpark was hier al eerder te zien. De leus Levet scone (kort voor Vaert wel ende Levet Scone) wordt toegeschreven aan de Middelnederlandse dichteres Hadewych over wie u op wikipedia alles te weten komt.

Dat ze in de dertiende eeuw leefde bijvoorbeeld en dat er zo weinig van haar bekend is dat je daar eigenlijk ook niets over kan zeggen.

Het college van Turnhout heeft dezelfde leuze. Daar lezen we:
De wapenspreuk (Levet Scone) “is afkomstig uit de Zesentwintigste brief van de middeleeuwse Vlaamse mystica Hadewijch. Vermoedelijk gaat het om en afscheidsbrief aan haar vertrouwelingen. Ze beschrijft er een gevoel van godverlatenheid in, dat veel twintigste-eeuwers herkennen. De slotwoorden van deze brief luiden: ‘Vaert wel ende levet scone.’ Eerder in die brief zegt ze: ‘Ic wille dat ghi levet omme te wassene in uwe volcomenheit.’ Hertaald: ‘Ik wil dat gij slechts leeft om toe te nemen in volmaaktheid.’ Een betere leidraad voor leerlingen en opvoeders is moeilijk te vinden.”
Amen.

Geen opmerkingen: