woensdag 24 september 2014

Het Boelaer buurtblad: het park


Voor de vakantie brachten wij het nieuws van het nieuwe Boelaer Buurtblad. We stelden zowel het blad voor als de initiatiefnemers. Vandaag wil ik even terug gaan naar dit blad en doorbladeren naar blz 3: het verhaal van het domein Te Boelaer dat 100 jaar geleden een openbaar park werd.  Want dank zij de heemkundige kring Gitschotelbuurschap leren we wat bij.

Wat we al wel wisten is dat het domein oorspronkelijk in Deurne lag, maar omdat Borgerhout geen gemeentelijk park had en Deurne gebroddeld had met de aankoop van het domein Boekenberg als park, kreeg Borgerhout, mits een aantal voorwaarden, de kans om het goed Te Boelaer te verwerven. Daarvoor was er wel een grenscorrectie nodig die bekrachtigd moest worden door het parlement.  Op 7 mei 1914 werd de grenscorrectie door de kamer van volksvertegenwoordigers aangenomen. Onder de parlementsleden vinden we de namen terug van Camille Huysmans, Joris Helleputte, dokter Van de Perre en de Aalsterse antipoden Woeste en priester Daens. Een week later boog de senaat zich dan over het voorstel. Daar ontmoeten we Jules Vandenpeereboom. Een aantal van deze mensen leven in Borgerhout verder als straat.

Geen opmerkingen: