zondag 28 september 2014

Triforium

 
 
Triforium: ik vind dat een mooi woord. Het betekent 'gaanderij', en zo'n ding hebben wij hier in de Peperbus. Gepaste trots is op zijn plaats, want zo heel vaak kom je ze niet meer tegen. Behalve in Borgerhout, waar dat soort van afwijkende verschijnselen nog bestaan. Wikipedia zegt:

Triforium

Een triforium is een term uit de kerkelijke architectuur. Een triforium is een gang boven de zijbeuk in een kerk. Boven de arcaden die staan tussen het schip en de zijbeuk en onder de lichtbeuk is een extra rij open arcaden aanwezig, waarachter zich het triforium bevindt.
 
Het triforium vindt zijn oorsprong in de basiliek waar het triforium werd gebruikt voor handel en het voeren van discussies. In de vroegchristelijke basilieken werd het triforium gereserveerd voor vrouwen. In de romaanse en gotische kerkbouwkunst werd het gebruik van het triforium voortgezet.
 

Geen opmerkingen: