zaterdag 4 april 2015

Center Park


Nog niet zo lang geleden was ik aan het zagen over de trage voortgang van de plannen rond de centers op de Engelselei, en zie (persbericht):


Centers Borgerhout krijgen nieuwe invulling

De centers Borgerhout, dat zijn de ruimtes onder de gemetste spoorwegberm met bogen langs de Singel, krijgen binnenkort een nieuwe invulling. De ontwikkeling ervan gebeurt in verschillende fases. De eerste fase start deze zomer met enkele testcenters.

De centers in Borgerhout dateren van eind 19e eeuw. Ze vormen de grens tussen de Singel en Borgerhout Intra Muros. Wat ooit een verzorgde en aantrekkelijke stadswal was in vakkundig metselwerk oogt nu als een verwaarloosde muur aan de rand van de (binnen)stad. Aan de extra muros of Singel kant is de spoorwegberm aangevuld met een aarden wal begroeid met buffergroen. Het gebied heeft het imago van een ‘achterkantgebied’ met weinig sociale controle en met meldingen van overlast.  Nochtans bevindt de hele zone zich aan de ‘entree’ van Borgerhout én van de oostelijke binnenstad. Met de ontwikkeling van de centers wil de stad het gebied rond de Engelselei  terug opwaarderen.

Ook het district Borgerhout investeert in de heraanleg van de Engelselei over de volledige lengte tussen de Stenenbrug en het Luitenant Naeyaertplein.  Zo worden tegen 2017 twee delen doodlopende straat terug met elkaar verbonden door een voetgangers- en fietseras ter hoogte van de groenzone achter het dienstencntrum De Fontein. Bovendien stimuleren  de recente en geplande bouwprojecten aan de Engelselei de woningbouw en private investeringen .

De spoorwegberm heeft 59 verborgen ruimtes onder de bogen van gemiddeld 45 m² die kunnen inspelen op de vraag naar ruimte voor productie, ateliers, ambachten, horeca en ander (boven)lokaal ondernemerschap.

Met geld van het Vlaams Stadsvernieuwingsfonds is, in opdracht en samenwerking met AG VESPA, een onderzoek uitgevoerd door het Rotterdams Bureau Artgineering en partners naar de potentiële renovatie van de centers. De resultaten van het ontwerpend en bouwtechnisch onderzoek, de marktverkenning en de berekening van de financiële haalbaarheid is gebundeld in een eindrapport. Er zijn vier types van centers uitgetekend die ingezet kunnen worden voor een mix van lokale en bovenlokale activiteiten, voor commerciële en socio-culturele-economische activiteiten en voor kleine en middelgrote spelers. Mits een startkapitaal van publiek geld, zoals bijvoorbeeld subsidies van het Stadsvernieuwingsfonds, is de hele operatie haalbaar en betaalbaar.

De realisatie voor de invulling van de centers wordt in meerdere fases uitgewerkt:

-  in een eerste fase worden tien kleine centers ‘getest’. Studio Start vzw, ontwikkelaar van betaalbare werkruimten voor kunstenaars en creatieve ondernemers, sluit voor een termijn van twee jaar een bezettingscontract af met Infrabel. Deze ‘pioniers’ testen het gebruik en mogelijke activiteiten in de centers en geven nadien feedback.
-  in een tweede fase renoveert AG VESPA twee tot  drie  kijkcenters naar een definitieve toestand, als ‘showmodel’, inspiratie- , activiteiten- en communicatiepunt.
- in een derde fase zal AG VESPA - tot driemaal toe - telkens vijftien tot twintig centers renoveren, op ritme van de vraag en mits voldoende toegekend investeringsbudget. Deze fase is dus onder voorbehoud.  

Met een nieuwe invulling van de centers geeft het ontwikkelingsproject de buurt in Borgerhout een nieuwe dynamiek.

Geen opmerkingen: